BEL ONS: 012 644 4300

ARBEIDSDIENSTE

Solidariteit verteenwoordig nagenoeg 140 000 lede in alle beroepsvelde, kollektief en professioneel, en het die passie en kennis om na die belange van sy lede om te sien en te verseker dat hul regte in die werkplek beskerm word. Die vakbond het meer as 17 kantore landwyd en lede word deur meer as 300 personeellede en 1275 vakbondverteenwoordigers in duisende maatskappye bedien.

Eenvoudig gestel: Solidariteit maak seker dat sy lede die nodige bystand kry om hul werk en dus hul inkomste te beskerm, want jou werk is ons werk!
Solidariteit lê sterk klem op die rol wat sy verteenwoordigers in die werkplek speel. Verteenwoordigers is Solidariteit se eerste verdedigingslyn van beskerming aan sy lede. Verteenwoordigers ontvang

opleiding in verskeie aspekte met betrekking tot arbeidsverhoudinge en arbeidsreg wat hulle in staat stel om raad oor arbeidsverwante aangeleenthede aan hul kollegas te gee.

Solidariteit-lede geniet beskerming in die volgende bedrywe en sektore:
MYNBOU, LANBOU & SEMENT

Solidariteit se wortels lê in die mynbedryf. Solidariteit Mynbou is georganiseer in die goud-, platinum-, koper-, chroom-, steen- kool-, ystererts-, basismetale- en diamant- bedryf. Solidariteit Landbou het verteenwoordiging by al die groot landboukoöperasies, of agri-besighede, soos dit nou bekendstaan.

ADJ Hoofsekretaris: Riaan Visser

PERSONEEL / ORGANISEERDERS

NAAM

POSBENAMING:

Pieter Burger

Sektorkoördineerder – Bloemfontein

Adele Rossouw

Organiseerder – Kathu

Eugene Prinsloo

Organiseerder – Rustenburg

Coenie Rheeder

Organiseerder – Welkom

Jo-Ann Potgieter

Organiseerder – Witbank

Coenie Rheeder

Organiseerder – Klerksdorp

Clifford Smith

Organiseerder – Lydenburg

Deon Viviers

Organiseerder – Ellisras

Landbou

Danny Schutte

Organiseerder – Klerskdorp

Marike Pitzer

Organiseerder -


OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Solidariteit lê sterk klem op die rol wat sy verteenwoordigers in die werksplek speel. Verteenwoordigers is Solidariteit se eerste linie van beskerming aan sy lede. Verteenwoordigers ontvang opleiding in verskeie aspekte rakende arbeidsverhou- dinge en arbeidsreg wat hulle in staat stel om raad oor arbeidsverwante aangeleent- hede aan hulle kollegas te bied.
ALGEMENE LITIGASIE, ARBEIDSHOF, BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID, TELEFONIES REGSADVIES

Solidariteit se regsdepartement is nie net die grootste regsdepartement in alle Suid-Afrikaanse vakbonde nie, maar tel ook onder die grootste arbeidsregprak- tyke in Suid-Afrika. Benewens ‘n toegewyde afdeling vir beroepsgesondheid en -veiligheid, spog Solidariteit met ‘n span kundige regslui wat, met inbegrip van prokureurs en advokate, sake namens Solidariteit-lede behartig. Solidariteit Regsdienste behartig op enige gegewe tydstip sowat 1 400 sake namens lede (uitgesonder die aantal groot kollektiewe geskille). Die sake handel oor enigiets van ontslag, griewe en pensioengeskille tot vergoedingseise vir beroepsbeserings en -siektes.
Kry só regsadvies:
Telefoniese regsadvies deur die Solidariteit Dienssentrum (0861 25 24 23)

  • Arbeidsregsadvies
  • Sivielregtelike advies

Persoonlike advies en regshulp

  • Algemene litigasie-afdeling
  • Arbeidshofafdeling
  • Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid

Registreer / Register

Maak toe / Close