• Teken
  asseblief in

 • Feedback
  VOLTOOI DIE VOLGENDE VORM OM BINNE 1 MINUUT BY SOLIDARITEIT AAN TE SLUIT

  JOIN SOLIDARITY IN ONE MINUTE BY COMPLETING THE FOLLOWING FORM
  ARBEIDSDIENSTE

  Die vakbond Solidariteit se hooffunksie is om sy lede in die werksplek te beskerm. Solidariteit doen dit deur sy Arbeidsdiensteafdeling wat in verskeie bedrywe duisende kollektiewe en individuele lede landswyd beskerm.

  SOLIDARITEIT
  BEDRYWE
  ENERGIE BEDRYF
  M&I EN KOMMUNIKASIE
  BEDRYF

  PROFESSIONELE BEDRYF
  MEDIESE EN LANDBOU SEKTOR

  MYNBOU, LANBOU & SEMENT

  Solidariteit se wortels lê in die mynbedryf. Solidariteit Mynbou is georganiseer in die goud-, platinum-, koper-, chroom-, steen- kool-, ystererts-, basismetale- en diamant- bedryf. Solidariteit Landbou het verteenwoordiging by al die groot landboukoöperasies, of agri-besighede, soos dit nou bekendstaan

  ADJ Hoofsekretaris: Connie Prinsloo

  PERSONEEL / ORGANISEERDERS

  NAAM: POSBENAMING:
  Pieter Burger Sektorkoördineerder – Bloemfontein
  Riaan Visser Bedryf Spesialis – Hoofkantoor
  Mynbou
  Adele Rossouw Organiseerder – Kathu
  Eric Schoeman Organiseerder – Rustenburg
  Hennie Kommer Organiseerder – Welkom
  Jan Du Plessis Organiseerder – Witbank
  Coenie Rheeder Organiseerder – Klerksdorp
  Clifford Smith Organiseerder – Lydenburg
  Deon Viviers Organiseerder – Ellisras
  Lanbou
  Danny Schutte Organiseerder – Klerskdorp

  ARBEIDSVERHOUDINGE

  OPLEIDING EN ONTWIKKELING

  Solidariteit lê sterk klem op die rol wat sy verteenwoordigers in die werksplek speel. Verteenwoordigers is Solidariteit se eerste linie van beskerming aan sy lede.
  Verteenwoordigers ontvang opleiding in verskeie aspekte rakende arbeidsverhou-
  dinge en arbeidsreg wat hulle in staat stel om raad oor arbeidsverwante aangeleent-
  hede aan hulle kollegas te bied.

  SOLIDARITEIT REGSDIENSTE

  Solidariteit se regsdepartement is nie net die grootste regsdepartement in alle
  Suid-Afrikaanse vakbonde nie, maar tel ook onder die grootste arbeidsregprak-
  tyke in Suid-Afrika. Benewens ‘n toegewyde afdeling vir beroepsgesondheid en
  -veiligheid, spog Solidariteit met ‘n span kundige regslui wat, met inbegrip van
  prokureurs en advokate, sake namens Solidariteit-lede behartig. Solidariteit
  Regsdienste behartig op enige gegewe tydstip sowat 1 400 sake namens lede
  (uitgesonder die aantal groot kollektiewe geskille). Die sake handel oor enigiets
  van ontslag, griewe en pensioengeskille tot vergoedingseise vir beroepsbeserings
  en -siektes. Kry só regsadvies:Telefoniese regsadvies deur die Solidariteit Dienssentrum (0861 25 24 23)

  • Arbeidsregsadvies
  • Sivielregtelike advies

  Persoonlike advies en regshulp

  • Algemene litigasie-afdeling
  • Arbeidshofafdeling
  • Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close