BEL ONS: 012 644 4300

header1

[div class=”eskom-links”]

Geagte Minister Oliphant

Eskom se ondeurdagte regstellendeaksiemaatreëls het sedert 1994 die deurslag gegee dat Eskom se korps vaardige werknemers en institusionele kennis so verminder het dat uitbreidings en instandhouding aan Eskom se infrastruktuur nou eenvoudig nie gedoen kan word nie. Die gevolg hiervan is dat die hele Suid-Afrika onder ʼn groeiende elektrisiteitskrisis gebuk gaan.

Mense van alle rasse en gemeenskappe word hierdeur geraak. Die skade aan die ekonomie is geweldig. Die verbintenis van alle mense in Suid-Afrika tot die verwesenliking van ʼn goeie lewenstandaard en die uitwissing van armoede word ʼn gevoelige slag toegedien deur die elektrisiteitskrisis.

Met sy nuwe regstellendeaksieplan is Eskom se antwoord op die krisis om hardnekkig en onverpoosd voort te gaan om rigiede rasteikens na te streef. Eskom se voorgestelde regstellendeaksieplan vir 2015 tot 2020 bepaal in wese dat tot soveel as 3 400 wit werknemers die organisasie sal moet verlaat. In plaas daarvan dat Eskom vaardige en ervare werknemers behou en koester, wil hy die aantal wit werknemers teen wil en dank afbestuur om ʼn rasteiken te bereik wat nie strook met die werklikheid nie. Minister, die werklikheid is dat daar net ʼn klein poel vaardige en ervare werkers is wat aan Eskom se behoeftes kan voldoen. Persone uit hierdie poel moet ongeag hulle ras gewerf word. Rasteikens is nie die doel nie – die lewering van elektrisiteit is.

Minister, met hierdie petisie versoek ek u om die regte ding te doen. Ek versoek dat u binne u magte ingevolge artikel 42(2) van die Wet op Diensbillikheid maatreëls tref om Eskom van sy irrasionele raskwotas te bevry. Ek versoek u om af te kondig dat staatsinstansies, soos Eskom, wat reeds as sogenaamde verskaffers van noodsaaklike dienste geklassifiseer is, van knellende regstellendeaksievereistes vrygestel word. Doen dít sodat hulle werknemers op grond van vaardighede en ervaring kan aanstel en nie op grond van ras nie.

Die Eskom-elektrisiteitskrisis is maar ʼn voorspel tot die krisisse wat in die lewering van ander belangrike dienste sal volg indien daar volhard word met die najaag van raskwotas.

Minister, wees dapper en maak ʼn einde aan hierdie irrasionaliteit, waar ras alles troef. Ons kan nie hierdie rasbeheptheid in Suid-Afrika bekostig nie.

Ons stel voor dat die volgende regulasies uitgereik word:

(a)       Instellings wat getaak is met die lewering van dienste wat as noodsaaklik geklassifiseer is, moet verseker dat wanneer numeriese doelwitte en teikens nagejaag word om aan die bepalings van die Wet op Gelyke Indiensneming (EEA) te voldoen, daar spesifiek verwys word na die poel van toepaslik gekwalifiseerde individue waaruit werknemers/instellings na verwagting personeel kan bevorder en/of aanstel sodat die doeltreffendheid en effektiwiteit van die dienste wat gelewer word, nie onnodig beïnvloed word nie.

(b)       Die beskikbare poel van gekwalifiseerde individue moet ook die aanstellings wat ingevolge die numeriese doelwitte en teikens gemaak is, inlig.

(c)       Wanneer ʼn werkgewer ʼn persoon aanstel en/of bevorder, moet daardie persoon ingevolge artikel 20(3)(d) van die EEA as toepaslik gekwalifiseerd beskou word slegs indien sodanige persoon aan die minimum vereistes vir die betrokke pos voldoen.

Geen persoonlike inligting buiten u naam en van sal bekendgemaak word nie. Ons hou u per SMS en per e-pos op hoogte van die veldtog se vordering. Wanneer u die petisiebrief onderteken, veronderstel dit dat Solidariteit u mag kontak oor hierdie en ander projekte van die vakbond.

[end-div][div class=”eskom-regs”] 1-minuut-blokkie[end-div][div class=”eskom-clear”][end-div]

Registreer / Register

Maak toe / Close