BEL ONS: 012 644 4300

Ons kan net soos ons voorouers, soos gewone mense, in ongewone omstandighede, klein begin bou aan buitengewone wonderwerke.

Lees Meer

Meningspeiling

Kom ons verwag meer van onsself,van Solidariteit en van ons mense.

Kom ons neem die beste uit ons verlede en bou daarop in plaas daarvan soos die regering die slegste uit die verlede wil neem en die toekoms daarmee wil afbreek.

BouSaam Meningspeiling

MENINGSPEILING

Kies die temas uit Solidariteit se bouplan wat jou die naaste aan die hart lê en teken op om saam te bou.

Gee jou Mening

FACEBOOK

Hou die #BouSaam veldtog dop op Facebook.

Vat my na Facebook

#BouSaam

Winston Churchill het gesê dat hoe verder jy in die toekoms wil insien, hoe verder moet jy in die verlede inkyk. Ons voorouers het in werklikheid deur 'n sterk netwerk van Helpmekaar organisasies op kulturele, ekonomiese, maatskaplike, politieke en selfhelp 'n toekoms vir die nageslag gebou.

Die belangrikste les van 200 jaar se geskiedenis is dat die toekoms nooit verby is nie. Daar kom altyd weer 'n toekoms te voorskyn. Die hede is nooit permanent nie, en die toekoms nooit vas nie. Die hede is maar net die brug tussen die verlede en die toekoms. Maar dit help nie om net op die toekoms te wag nie, want dan kry jy een wat ander vir jou beplan.

Solidariteit bou sedert 1902 'n toekoms en vier ook vanjaar sy 115de bestaansjaar. Ons grootste uitdaging is om verby Zuma en die huidige werklikheid 'n nuwe toekoms raak te sien. Bepaal self watter toekoms jy wil hê. Help Solidariteit sterk organisasies skep, en neem aktief deel aan die vorming van 'n toekoms waarin jy ook blywend, vry, veilig en voorspoedig sal kan leef. Die enigste toekoms wat jy kan voorspel, is die een wat jyself bou.

Waaraan Bou Ons?

Afrikaans

Oorsig Ons het histories ‘n noue verbintenis met die Afrikaner-gemeenskap en het steeds so ‘n verbintenis. Afrikaans is een van Suid-Afrika se belangrike landstale – dit is die taal wat miljoene Suid-Afrikaners na aan die hart lê. Die realiteit is egter dat Afrikaans as hoëfunksietaal weens verskeie redes bedreig word,  ... Lees meer

Lees meer

Vrye ekonomie en politieke posisionering

Oorsig Ons staan ‘n ekonomiese orde van vrye mededinging voor. Die Suid-Afrikaanse ekonomiese beleid behoort gebaseer te word op ‘n vryemark-ekonomie waar daar balans tussen die verskillende rolspelers in die ekonomie bestaan. Ons streef na ʼn Suid-Afrika waarin die rol van instellings voorop staan en vertroue tussen mense hoog is.  ... Lees meer

Lees meer

Media

Oorsig Tans word daar bitter min of geen ruimte geskep vir Afrikaanse media nie. Selfs binne die kommersiële Afrikaanse media is daar sekere media-instansies wat onsimpatiek staan teenoor Afrikaans se benarde situasie, of wat nie te vinde is daarvoor om hul monopolie op die Afrikaanse media prys te gee ten  ... Lees meer

Lees meer

Oppergesag van die reg

Oorsig Die doel van Solidariteit is om ʼn Suid-Afrika tot stand te bring waarin almal vry, gelyk voor die reg, waardig en billik behandel sal word. Sedert 1902 veg Solidariteit aktief vir sy lede in howe sodat geregtigheid in die werkplek kan geskied, asook om ʼn stokkie te steek voor  ... Lees meer

Lees meer

Groeiende selfstandigheid

Oorsig Ons wil nie net daarop fokus om ekonomiese oplossings aan ons lede te bied nie. Ons poog om vir ons lede en hul gemeenskappe demokratiese ruimtes te skep waarin hulle onafhanklik kan leef. Die antwoord op staatsverval is die politiek van self. Daarom is dit noodsaaklik dat ons intree  ... Lees meer

Lees meer

Studiehulp

Oorsig Ons sien onself as bouers wat al vir die afgelope 115 jaar saam met geesdriftige lede besig is om te bou aan ʼn toekoms. Ten spyte van al die onsekerheid in ons land sal ons nooit ophou bou aan opleidingsinstellings nie. Ons sal aanhou om studiegeleenthede vir die lede  ... Lees meer

Lees meer

Opleiding

Oorsig Suksesvolle kultuurgemeenskappe benodig gesonde, stabiele en florerende onderwys en beroepsopleiding. Reeds vanaf die middel 1800’s het Afrikaners op verskeie plekke beroepskolleges en universiteite begin oprig. Met verloop van tyd het dié beroepskolleges en universiteite egter hul gemeenskapskarakter verloor en al meer ʼn staatskarakter ontwikkel. Tans word dié inrigtings deur  ... Lees meer

Lees meer

Goeie Werk

Oorsig Volgens die Amerikaanse meningsopname-maatskappy Gallup, is die grootste behoefte van mense dwarsoor die wêreld ʼn goeie werk. Behalwe die ekonomiese stabiliteit wat werk gee, bepaal jou werk in ʼn groot mate wie jy is en waar jy inpas. Hier by Solidariteit glo ons in meer as net ʼn goeie  ... Lees meer

Lees meer

Groter Solidariteit Beweging

Oorsig Die ontstaan van die Solidariteit Beweging kan sover teruggeneem word as Junie 1902 toe die Transvaal Miners Association gestig is. Die Beweging se oorsprong kan nie net toegeskryf word aan individuele dade nie, maar het ook deur die funksie van instellings tot stand gekom. Die Solidariteit Beweging bestaan uit  ... Lees meer

Lees meer

Sluit aan by Solidariteit

Ons benodig die volgende

1 minuut - Bousaam

Registreer / Register

Maak toe / Close