• Teken
  asseblief in

 • Feedback
  VOLTOOI DIE VOLGENDE VORM OM BINNE 1 MINUUT BY SOLIDARITEIT AAN TE SLUIT

  JOIN SOLIDARITY IN ONE MINUTE BY COMPLETING THE FOLLOWING FORM

  Die handhawing van wet en orde word oor die algemeen as die staat se primêre plig gesien en dit dien as regverdiging vir belasting. Ten spyte daarvan dat die Suid-Afrikaanse regering R1 van elke R10 van sy begroting op “openbare orde en veiligheid” spandeer, keer dit nie die golf van misdaad nie. Om vir dié tekortkoming op te maak, bestee gewone Suid-Afrikaners aansienlike bykomende bedrae om Suid-Afrika ’n veiliger plek te maak. Soortgelyk aan hoe daar vir belastingbetalers belastingkortings toegestaan word wanneer hulle vir hul eie mediese sorg betaal, moet belastingkortings toegestaan word wanneer hulle vir hul eie veiligheid en sekuriteit betaal.

  Voorbeeld

  ’n Belastingbetaler wat R300 000 per jaar verdien betaal jaarliks sowat R83 350 aan inkomstebelasting, brandstofheffings en belasting op toegevoegde waarde. Teenoor dié reeds buitensporige belastinglas betaal so ’n belastingbetaler in ’n metropolitaanse area bykomend sowat R10 400 per jaar vir sy of haar eie beveiliging en dié van sy of haar gesin en so instaan vir wat die staat veronderstel was om te doen. R10 400 is ’n redelike beraming van die totale bydraes aan verskaffers van veiligheidsdienste, soos gewapende reaksie, voertuigopsporingsmaatskappye en huishoudelike versekeraars. Boonop is die meeste van die werklike koste verbonde aan misdaadvoorkoming nie in berekening gebring nie omdat dit uiteraard nie maklik berekenbaar is nie. Sodanige koste sluit in die koste verbonde aan verhuising na veiliger buurte, om nie saans te kan gaan stap nie, die sielkundige trauma in afwagting van en na aanleiding van misdaad, en so meer.

  Inkomstebelastingkortings vir privaat veiligheidsmaatreëls, omdat die staat nie daarin slaag om sy burgers te beveilig nie, is ’n nuwe idee in die Suid-Afrikaanse belastingstelsel. Ons stel egter voor dat die toepassing van sulke kortings ondersoek en so gou doenlik in werking gestel word.

  Belastingkortings op veiligheidsverwante dienste kan vinnig en sonder veel moeite toegepas word. Dit sal dit vir belastingbetalers makliker maak om hulself en hul mede-Suid-Afrikaners te beveilig.

  Ondersteun ons petisie vir belastingkortings op veiligheidsverwante dienste:

  Gee dit terug

  • Geagte mnr. Gordhan

   Die redelike beskerming van landsburgers teen geweld word algemeen as ’n kernfunksie en -verantwoordelikheid van die staat bestempel. Hierdie funksie is ook een van die primêre regverdigings vir die heffing van belasting deur die staat. In die mate dat die staat faal in sy taak om sy burgers te beveilig, verminder die regverdiging vir belasting.

   In Suid-Afrika is daar twee groot aanduidings dat die staat sy plig om genoegsame beskerming teen geweld aan sy burgers te bied, versaak. Eerstens dui die Suid-Afrikaanse Polisiediens se amptelike misdaadstatistiek daarop dat geweldsmisdaad ’n las is vir Suid-Afrikaners. Tweedens het die plaaslike privaat sekuriteitsbedryf aansienlik gegroei, soos duidelik sigbaar is in die korps van 400 000 privaat sekuriteitsbeamptes, wat beteken daar is byna drie privaat sekuriteitsbeamptes vir elke polisiebeampte.

   Dit is duidelik dat Suid-Afrikaners tot ’n groot mate self die verantwoordelikheid vir hulle eie veiligheid opgeneem het. In hierdie opsig moet die beginsel dat burgers in aanmerking kom vir belastingverligting wanneer hulle vir hul eie mediese sorg betaal, in ag geneem word. Deur vir hul eie mediese sorg te betaal, verminder belastingbetalers die las op die staat se gesondheidstelsel. Dit is ’n algemeen aanvaarde praktyk vir Suid-Afrikaners om hul mediese uitgawes jaarliks op hul belastingvorms aan te dui, waarna hul belastingaanslag verminder word. Die huidige belastingstelsel maak voorsiening daarvoor dat Suid-Afrikaanse belastingbetalers belastingkortings ontvang vir hul mediese uitgawes.

   Eweneens behoort veiligheidsverwante uitgawes wat Suid-Afrikaners aangaan hulle vir belastingkortings te laat kwalifiseer, aangesien hulle daardeur die las op die staat se veiligheidsdienste verminder.

   Ek versoek u om alle nodige stappe te doen of te laat doen om toe te sien dat belastingkortings toegestaan word aan belastingbetalers vir enige uitgawes wat hulle aangaan rakende: (a) enige geregistreerde verskaffer van sekuriteitsdienste, met inbegrip van maar nie beperk tot geregistreerde privaat sekuriteitsfirmas, gewapendereaksiedienste en buurtwagte nie; (b) voertuigopsporingsmaatskappye; en (c) huishoudelike versekering.

   Die uwe

   

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close