BEL ONS: 012 644 4300
staatsdiens-header
Nuuste oor die pensioenfonds:

Solidariteit loods klasaksie teen GEPF namens 1.2 miljoen staatsamptenare
Woensdag, Mei 11th, 2016

Die vakbond Solidariteit het vandag by ’n mediakonferensie bekendgemaak dat hy hofstukke teen die pensioenfonds vir staatsamptenare (GEPF) by die hooggeregshof beteken het. Dit volg nadat die GEPF sonder ’n konsultasieproses die formule waarvolgens amptenare se aktuariële belang by bedanking bereken word, onregmatig gewysig het.

Volgens Johan Kruger, adjunkbestuurshoof van Solidariteit, het staatsamptenare wat beoog om, of wat reeds bedank het nadat die formule eensydig gewysig is, voordele ter waarde van duisende rande verloor.

Solidariteit het onder meer ’n groepsgeding namens meer as 1.2 miljoen staatsamptenare geregistreer en sal die GEPF gevolglik verantwoordbaar hou vir die eensydige wysigings wat aan die formule aangebring is. “Die GEPF-aansoek wat Solidariteit bring, is ’n baie groot hofaksie en waarskynlik die eerste van sy soort. Ons is van mening dat daar nie 'n behoorlike konsultasieproses soos vereis ingevolge die reëls van die fonds gevolg is nie en daarom sal Solidariteit se hofsaak teen die GEPF tot voordeel van alle staatsdienswerkers wees,” het Kruger gesê.

“Solidariteit sal verder eis dat persone wat sedert die eensydige aanpassing bedank het, vergoed word asof die vorige formule gegeld het en dat moratore rente hierop betaal word,” het Kruger gesê.

Solidariteit eis ook dat die formuleverandering wat aangebring is om die bedankingswaarde van staatsamptenare se pensioenvoordeel te bereken, hersien moet word.
Waar staan ons tans?

1. Na aanleiding van die druk wat Solidariteit gedurende 2015 op die GEPF geplaas het oor die toepassing van die “skoonbreuk-beginsel”, het die GEPF onderneem om afstand te doen van die stelsel en dit te hersien, waarskynlik ten gunste van die meer gebruiklike stelsel van verrekening in diensjare. Die GEPF het onderneem om met Solidariteit te skakel en elke persoon namens wie ons optree se betalings ingevolge die skoonbreuk-beginsel te evalueer en te vergelyk met die stelsel van verrekening in diensjare ten einde te bepaal of iemand skade gely het. Hierdie proses sal binnekort begin. Intussen moet die GEPF met georganiseerde arbeid skakel om die verandering in die stelsel te verduidelik.

2. Wat betref die aanpassing in die waardes van die formule wat gebruik word vir die berekening van ’n persoon se bedankingswaarde uit die fonds by bedanking, het die GEPF erken dat daar nie met arbeid hieroor gekonsulteer is nie. Hierdie late is waarskynlik hersienbaar ingevolge die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid (WBAG). Ten einde die hof in staat te stel om nie alleen hierdie late te hersien nie, maar ook die vraag of dit ’n rasionele waardeaanpassing was (met ander woorde is die aktuariële aanbeveling aan die hand waarvan die trustees die besluit geneem het korrek) het Solidariteit alle dokumente vanaf die GEPF se aktuarisse bekom. Ons eie span aktuarisse ontleed nou hierdie aanbevelings ten einde te bepaal of ’n verdere grond vir hersiening van die besluit bestaan. Ons teikendatum vir die ontvangs van ’n aanbeveling deur ons aktuarisse is die einde van Januarie 2016.

3. Ons sal daarna ’n finale regsstrategie kan uitwerk en dit so aan lede kommunikeer.
Nadat Solidariteit druk op die pensioenfonds vir staatsamptenare (GEPF) uitgeoefen het oor die fonds se toepassing van die "skoon breuk"-beginsel, gaan Solidariteit nou aan 'n wysigingsproses deelneem om te verseker dat dié gedeelte van jou pensioen wat aan jou voormalige eggenoot uitbetaal word, nie as skuld, waarop rente betaalbaar is, gereken sal word nie. Solidariteit sal met oorgawe aan die wysigingsproses deelneem en sal u op hoogte hou oor die vordering wat gemaak word.

Registreer / Register

Maak toe / Close