BEL ONS: 012 644 4300

Oorsig

Die ontstaan van die Solidariteit Beweging kan sover teruggeneem word as Junie 1902 toe die Transvaal Miners Association gestig is. Die Beweging se oorsprong kan nie net toegeskryf word aan individuele dade nie, maar het ook deur die funksie van instellings tot stand gekom. Die Solidariteit Beweging bestaan uit 18 instellings insluitend Solidariteit, AfriForum en Solidariteit Helpende Hand wat elk onafhanklik ʼn unieke fokus het waardeur hulle ʼn spesifieke leemte in die gemeenskap vul.

Die Solidariteit Beweging vind affiliasie by twee kernwoorde naamlik roeping en instellings. Daarom is lê ons klem op die oprigting van eie instellings wat fokus op opleiding, maatskaplike hulp en ander selfdoen instellings, wat ten doel het om vir die Afrikaner-kultuurgemeenskap en Afrikaanse taalgemeenskap ʼn toekoms te skep waarbinne hulle hul roeping vry, veilig en voorspoedig kan uitleef.

Om die visie te verwesenlik word daar sterk gefokus op die Solidariteit Beweging as ʼn moderne Helpmekaar-beweging van sterk selfhelp-organisasies.

 • 1.3K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1.3K
  Deel hiers

Die geskiedenis leer daar is altyd 'n toekoms moontlik

 • Juran van den Heever -

Winston Churchill het gesê dat hoe verder jy in die toekoms wil insien, hoe verder moet jy in die verlede terugkyk. Ons voorouers het in werklikheid deur 'n sterk netwerk van helpmekaar- en selfhelporganisasies op kulturele, ekonomiese, maatskaplike en politieke terreine 'n toekoms vir die nageslag gebou. Ons kan net soos ons voorouers, soos gewone mense in ongewone omstandighede, klein begin bou aan buitengewone wonderwerke.

Ons grootste uitdaging is om verby Zuma en die huidige werklikheid 'n nuwe toekoms raak te sien. Ons moet self bepaal watter toekoms ons wil hê. Ons het verlede jaar die #OnsBou-veldtog van stapel gestuur en dit het 'n ongelooflik positiewe invloed op mense gehad. Vanjaar wil ons daarmee voortgaan en 'n beroep op mense doen om saam met ons te bou. Die vakbond se vermoë om by voortdurend veranderende sosio-politieke en ekonomiese omstandighede en eise aan te pas, was oor 'n tydperk van meer as 'n eeu nog altyd sy behoud. Help Solidariteit om sterk organisasies te skep, en neem aktief deel aan die vorming van 'n toekoms waarin jy ook blywend, vry, veilig en voorspoedig sal kan leef.

Solidariteit bou sedert 1902 'n toekoms en vier ook vanjaar sy 115de bestaansjaar.

Ons bou die volgende:

Goeie werk

Solidariteit beskerm sy lede al sedert 1902 in die werksplek. Ons groei saam met ons lede in hul behoeftes. So het die eertydse Mynwerkersunie gegroei tot die vakbond Solidariteit. Ons bou 'n verhouding van vertroue om seker te maak jy is nie alleen in onsekere tye nie.

Die belangrikste les van 200 jaar se geskiedenis is dat die toekoms nooit verby is nie. Daar kom altyd weer 'n toekoms tevoorskyn

Opleiding

Solidariteit sien homself as 'n bouer wat al vir 115 jaar saam met geesdriftige lede (bouers) besig om aan 'n toekoms te bou. Daarom bou Solidariteit onverpoosd aan opleidinginstansies en studiefondse, want opleiding skep die toekomsmoontlikhede in jou en jou kinders se werk.

Die hede is nooit permanent nie, en die toekoms nooit vas nie. Die hede is maar net die brug tussen die verlede en die toekoms.

Oppergesag van die reg

Solidariteit glo sedert 1902 dat geregtigheid in die werkplek moet geskied. Daardie kerneienskap is uitgebou en vandag behaal Solidariteit talle welslae in die howe. Hierdie welslae strek van geregtigheid in die werkplek tot die stryd teen die onbillike toepassing van regstellende aksie.

Ons toekoms gaan bepaal word deur wat ons vandag doen, want net een geslag wat dinge maar laat gaan, kan alles wat deur ons voorouers tot stand gebring is, tot niet laat gaan

Groeiende selfstandigheid

Mense het al gesê dit sal 'n wonderwerk verg om 'n oplossing vir ons probleme te bewerkstellig. Dit is beslis reg. Maar wonderwerke val nie uit die lug nie; 'n mens spel dit “wonderWERK”. Wonderwerke word gebou – dit gebeur nie vanself nie.

Ons sien die probleme raak, maar kyk nie daarteen vas nie, want ons sien ook ons gemeenskap se suksesse, gebruik die geleenthede wat daar is en skep nuwe geleenthede. Ons werk aan groeiende gemeenskapsfederalisme. Dit beteken dat ons aan oplossings op alle gebiede werk, vanaf onderwys, opleiding, maatskaplike kwessies, veiligheid, omgewing, media, taal en kultuur, erfenisbewaring en geskiedenis tot groter selfstandigheid op munisipale vlak.

Dit help nie om net op die toekoms te wag nie, want dan kry jy een wat ander vir jou beplan.

Afrikaans

As die reg op moedertaalonderrig en die regte van taal- en kultuurgemeenskappe moet swig voor toeganklikheid mag ons ons ontsteld wees. Ons kan dit egter nie daar laat nie. Dit moet ook as bevrydend ervaar word omdat Afrikaans nou terug is in die hande van die gemeenskap. Die klaarblyklike einde van hierdie staatsera vir Afrikaans is die geboorte van 'n nuwe era – nie meer in afhanklikheid van die staat nie, maar in die hande van die gemeenskap.

Die enigste toekoms wat jy kan voorspel, is die een wat jyself bou.

Die Solidariteit Beweging

Die Solidariteit Beweging is bekend vir sy selfdoeninstellings wat deurgaans op die been gebring word. Dié instellings fokus elkeen daarop om 'n spesifieke leemte in die gemeenskap te vul, hetsy dit welsyn, burgerregte of arbeidsake is. Elk van hierdie instellings is unieke voorbeelde van ongelooflike potensiaal wat ontsluit word en behoeftes waaraan daar voldoen word.

Solidariteit het reeds 16 jaar gelede begin bou om 'n Solidariteit Beweging te bou.

Die Solidariteit Beweging bestaan uit 18 instellings, insluitend die vakbond Solidariteit, die burgerregte-organisasie AfriForum, en Solidariteit Helpende Hand, met 'n gesamentlike ledetal van 350 000 lede.

Ons voorouers het hulle kant gebring toe dit hulle beurt was, maar elke geslag is verantwoordelik vir sy eie tyd, en dit is nou ons beurt.

#BouSaam. Sms BOUSAAM na 34802 (R1)

Legkaartstukke wat Solidariteit Beweging vorm

Deur Cilleste van Dyk

Was jy al ooit verward oor hoe instansies soos die Solidariteit-vakbond, AfriForum of Helpende Hand met mekaar verband hou? Is hulle ooit deel van dieselfde organisasie, en wat is die Solidariteit Beweging dan? Jy is nie die enigste persoon wat wonder nie.

Die Solidariteit Beweging is 'n sambreelorganisasie wat 'n klomp verskillende instansies insluit. Die doel van die Beweging is dat jy, deur middel van die funksies wat die onderskeie instansies vervul, in alle fasette van jou lewe (werk, kultuur, burgerregte, maatskaplike ondersteuning, gebalanseerde inligting in die media ensovoorts) bygestaan word.

Die sinergie van die Solidariteit Beweging is in ons mense! Die instansies wat deel vorm van die Beweging, maar wat ook elkeen ‘n onafhanklike instansie is wat elkeen in sy eie rigting groei en sy eie plek losstaande van die ander instansies volstaan, is die volgende:

 • Die vakbond Solidariteit veg vir die beskerming van jou werk
 • AfriForum sien om na burgerregte
 • Solidariteit Helpende Hand sorg vir maatskaplike bystand
 • Sol-Tech bied hoogstaande ambagsopleiding
 • Akademia is die Solidariteit Beweging se tersiêre opleidingsinstansie
 • Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) bied finansiële advies en produkte
 • Maroela Media is ’n onafhanklike digitale mediamaatskappy
 • Kraal Uitgewers is ’n uitgewery wat boeke van historiese en aktuele belang publiseer
 • Die FAK is verantwoordelik vir kulturele beskerming en opheffing.

Solidariteit

Die Solidariteit Beweging is uit die vakbond Solidariteit gebore, en die vakbond is dus as ‘t ware die ouboet van die Beweging. Wanneer daar van “Solidariteit” gepraat word, is dit dus gewoonlik ‘n verwysing na die vakbond self. Solidariteit is gesetel in die Christelike tradisie van die vakbondwese en het dus 'n unieke benadering tot vakbondwese wat verskil van Cosatu s’n. Die hooftaak van die vakbond Solidariteit is om werksekerheid te bied, om diensvoorwaardes te verbeter en om onreg in die werkplek uit te wis. Daarbenewens het die vakbond 'n Boufonds wat die finansiering van instansies soos Akademia, die Kampus en Sol-Tech moontlik maak; dié instansies sorg weer op hul beurt vir gehalte-opleiding sodat jy suksesvol kan wees in jou werkplek. Solidariteit het ook 'n Regsfonds waarmee daar namens ons lede in regstellendeaksiesake in Suid-Afrikaanse howe geveg word.

Besoek www.solidariteit.co.za vir meer inligting.

Solidariteit Helpende Hand

Solidariteit Helpende Hand lewer diens aan die gemeenskap, maar met die spesifieke doel om mense uit armoede te lei en om te keer dat mense in armoede verval. Helpende Hand glo nie aan opheffing deur toelaes nie, maar aan opheffing deur opleiding. Die fokus van Solidariteit Helpende Hand is dus beurse, beroepsleiding en werkplasing. Helpende Hand het ook takstrukture landwyd wat diens aan die gemeenskap lewer.

Besoek www.helpendehand.co.za vir meer inligting.

AfriForum

AfriForum is 'n burgerregte-organisasie. Die hooftaak van AfriForum is om die burgerregte van sy lede en hul gemeenskappe te beskerm. Dit word gedoen deur regte op te eis en regte te beskerm. Dit word nie net in die howe gedoen nie, maar ook deur strukture in gemeenskappe te vestig.

Besoek www.afriforum.co.za vir meer inligting.

Sol-Tech

Sol-Tech lei studente in ambagte op. Dié instelling is geregistreer as 'n instelling vir verdere onderwys en opleiding en is by die tersaaklike Setas geregistreer. Sol-Tech fokus daarop om studente in skaars en kritieke vaardighede op te lei.

Besoek www.sol-tech.co.za vir meer inligting.

Akademia

Akademia is 'n privaat Afrikaanse afstandonderwysinstelling wat hoëronderwyskwalifikasies van gehalte teen 30% tot 50% goedkoper as die res van die mark bied. By Akademia kan studente hulle nauurs bekwaam in skaars beroepsrigtings en hulle indiensneembaar maak in 'n groeiende ekonomie.

Besoek www.akademia.ac.za vir meer inligting.

Solidariteit Finansiële Dienste (SFD)

Lede van Solidariteit kry deur Solidariteit Finansiële Dienste bykomende produkte en dienste teen spesiale pryse. Die hoofproduk van die maatskappy is korttermynversekering. 'n Reeks ander finansiële produkte word ook deur die maatskappy aangebied. Die winste van die maatskappy word gebruik om ontwikkelingsprojekte van die Solidariteit Beweging te finansier.

Besoek www.solidariteit.co.za/sfd/ vir meer inligting.

Maroela Media

Maroela Media is 'n Afrikaanse digitale mediamaatskappy wat nuus en ander inligting gratis publiseer. Maroela is tans die grootste Afrikaanse nuuswebwerf met sowat 1,3 miljoen maandelikse lesers. Maroela Media handhaaf ‘n aktiewe profiel op sosiale media, en vervaardig ook klankproduksies vir Afrikaanse gemeenskapsradiostasies. Verskeie projekte vir die bevordering van Afrikaans word ook jaarliks deur dié mediamaatskappy aangepak.

Besoek www.maroelamedia.co.za om Maroela Media te lees.

Kraal Uitgewers

Kraal Uitgewers is ‘n uitgewery wat boeke uitgee oor die Afrikanergeskiedenis en oor onderwerpe wat vir die Afrikaner aktueel is. Die uitgewery gee ook boeke uit wat waarskynlik nie deur ander uitgewerye uitgegee sal word nie, maar waarvan Kraal wel die waarde insien. Die doel van die uitgewery is om Afrikanergeskiedenis gebalanseerd aan te bied en om krities, dog positief om te gaan met aktuele sake wat Afrikaners raak.

Besoek www.kraaluitgewers.co.za om te sien watter boeke Kraal beskikbaar het.

Onderwys en opleiding gee vlerke aan die toekoms

Ons hier by Solidariteit hou ons daarmee besig om hoop te skep: Ons skep die hoop wat nodig is om vry, veilig en voorspoedig te kan lewe, net hier in Suid-Afrika. Die Solidariteit Beweging het verlede jaar sy “Helpmekaar 2020”-vyfjaarplan van stapel gestuur. Onderwys en opleiding is ’n baie belangrike komponent wat noodsaaklik is om hierdie plan suksesvol uit te voer.

Solidariteit is ’n helpmekaar-organisasie waar lede mekaar help om as’t ware steen vir steen aan ’n toekoms te bou. Daardeur wil ons hoop skep en hoopdraers wees in ’n land waar almal bekommerd oor die toekoms is.

Die onderwys-en-opleiding-bousteen wat die beweging vir hierdie bouplan gebruik, gaan oor die volgende vyf jaar sowat R1 miljard in Afrikaanse opleiding belê. Die beweging se onderwysplan strek van kleuterskoolvlak tot op tersiêre vlak waar 'n volwaardige private Afrikaanse universiteit in wording is. Die belegging maak voorsiening vir voedingsprojekte vir 4 000 kleuters by 60 kleuterskole landwyd; die verskaffing van 25 000 skooltassies vir graad 1’s; ondersteuning aan Afrikaanse skole; die uitbou van die tegniese kollege Sol-Tech; die verlening van steun aan honderde onderwysers wat deur Aros opgelei gaan word; en die ontwikkeling van Akademia op sy pad na 'n wêreldklas- private Afrikaanse universiteit. 'n Studiefonds, wat teen 2020 altesame R160 miljoen sterk sal wees, maak ook deel uit van die onderwysplan.

Die Helpende Hand-studiefonds het in 2016 reeds 'n mylpaal behaal met rentevrye studiehulp wat aan 1 250 studente in een jaar toegeken is! In totaal het bydraes van lede dit moontlik gemaak dat Solidariteit Helpende Hand oor die afgelope vyf jaar 5 210 studente met studiehulp kon bystaan.

Flip Buys sê gereeld dat ekonomiese vryheid begin by onderwys en opleiding, nie net wanneer jy op skool is nie, maar ná skool en tydens jou loopbaan ook. Lewenslange leer is een van die belangrikste doelwitte wat ons moet nastreef om werklik vry, veilig en voorspoedig te wees.

In vandag se snel veranderende wêreld verouder kennis en ondervinding blitsvinnig. Daarom verstaan mense wat jare lank suksesvol was nie hoekom hulle skielik begin sukkel in hul werk nie. Stagnasie is die dood in die loopbaanpot. Lewenslange leer is dus net so belangrik soos opleiding ná skool.

“Ekonomiese vryheid beteken verskillende dinge vir verskillende mense. Ondersteuners van die vrye mark sien ekonomiese vryheid egter as die vryheid om jou eie ekonomiese besluite te neem, sonder inmenging deur die staat. Hierdie siening maak baie sin, maar net as mense se onderwys en opleiding goed genoeg was dat hulle aan die vryemarkekonomie kan deelneem (of mag deelneem) – dit is nie 'n resies wat iemand moet wen nie,” sê Buys.

Daarbenewens word kinders se geleenthede in die lewe deur die gehalte van hul onderwys en opleiding bepaal. Dit is waarom ons waarde aan 'n onderwysstelsel van hoë gehalte moet heg asook aan hoe ons universiteite bestuur moet word. Jyself moet aandag skenk aan jou lewenslange leer.

Die volgende is voorbeelde van waar die Solidariteit Beweging oral by gehalteonderwys en --opleiding betrokke is:

 • Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum (SFS) bied sedert 2009 studielenings aan studente wat ná skool wil gaan studeer. Hierdie lenings is 100% rentevry en is dus baie gesog onder ouers wat dit nie kan bekostig om hul kinders te laat studeer nie. Sover is meer as R120 miljoen in die vorm van studielenings aan verdienstelike Afrikaner-kinders uitbetaal.
 • Solidariteit Helpende Hand se Skoleondersteuningsentrum (SOS) bied 'n verskeidenheid van oplossings aan onderwysers, ouers en leerders wat wil verseker dat hulle die meeste uit wiskunde-onderrig put. Die Vereniging vir Afrikaanse Wiskundeonderwysers (VAW), een van die vakverenigings van die SOS, bied toegang tot gratis ekstra wiskundeklasse, aanlyn video’s sowel as vraestelle en werkkaarte vir hoërskool- en laerskoolleerders. Daarbenewens help die splinternuwe wiskunde app jou om daardie ekstra myl te stap.
 • Akademia wat tans gebruikmaak van 'n hoëtegnologie-onderrigmodel wat dosente en studente in studiesentrums landswyd, in 'n virtuele studie-ruimte bymekaarbring.
 • Sol-Tech – 'n privaat tegniese opleidingsinstelling.
 • S-Leer – 'n gehalte- Afrikaanse opleidingsentrum wat professionele persone met CPD-punte en voortgesette leer bemagtig.
 • AfriForum Jeug is die amptelike jeugvleuel van AfriForum, die burgerregte-inisiatief wat deur Solidariteit gestig is.
 • Solidariteit Helpende Hande se tassie-projek poog om 'n onmisbare bydrae in kinders se lewens te maak en behoeftige graadeens in staat te stel om hul skoolloopbaan op gelyke voet met hul klasmaats te begin.
 • AfriForum is vir 'n tweede jaar betrokke by die Dink of Sink-debatskompetisie.
 • AfriForum se SLIM-veldtog (Studeer en Leer In jou Moedertaal) moedig mense aan om hul moedertaal as opleidingstaal te gebruik en te versterk.
 • Daarbenewens gebruik die Solidariteit Beweging ook die oppergesag van die reg om onderwys te beskerm, byvoorbeeld om godsdiensbeoefening in skole te behou. Dié saak waarin aansoek gedoen word om met godsdienspraktyke by skole weg te doen, word deur Solidariteit, AfriForum en FEDSAS beveg.
AfriForum in samewerking met die Solidariteit Beweging het op 6 Mei by die Heartfelt Arena in Pretoria ’n veiligheidsberaad met die tema: Kom ons maak ons strate veilig! gehou. Die opkoms was merkwaardig. By die beraad het verskeie kundiges onderwerpe soos onder meer die sinergie tussen gemeenskappe en staatsinstansies, die bestuur van gemeenskapstrukture asook die rol van die burgerlikesamelewing teen misdaad onder die loep geneem.
By die beraad het AfriForum sy veiligheidstrategie, genaamd Projek Nehemia, bekendgestel wat op 'n nasionale basis geïmplementeer gaan word. Die projek fokus spesifiek op die aanslag wat gemeenskappe binne die wetlike raamwerk teen geweldplegers moet voer. Die inklusiewe strategie het ten doel om alle gemeenskappe deur middel van ’n nasionale netwerk met inligtingsbestuur en misdaadvoorkoming te help. Dr. Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus, vra tereg hoe goed misdaadbestryding in Suid-Afrika toegepas word. Hy voer aan dat die plig om die Suid-Afrikaanse burgers veilig te hou, volgens die Grondwet, op die Suid-Afrikaanse Polisiediens se skouers rus. Die werklikheid bewys egter die teendeel.
Nantes Kelder, hoof van Ondersoeke by AfriForum, het in 'n onderhoud uitgewei oor AfriForum se trauma-eenheid. Die eenheid fokus op die welstand van die slagoffers. Hulp word verleen in die vorm van ondersteuning, die afneem van verklarings asook die verlening van bystand tydens hofprosedures.
Die Solidariteit Beweging is sedert sy ontstaan in 2002 aktief betrokke by erfenisbewaring. Volgens Flip Buys, uitvoerende hoof van die Solidariteit Beweging, “is ons beleid dat elke geslag verantwoordelik is om as die trustees van ons erfenis op te tree sodat dit goed-bewaar aan die nageslag oorgedra kan word.” Die beweging het in 2015 ’n tienpuntplan bekendgestel om die bewaring van erfenis te bevorder. Die plan behels kort-, medium- en langtermynaksies en kan kortliks soos volg opgesom word:     Erfenisstigting Solidariteit het met ander Afrikanerorganisasies saamgespan en het die Erfenisstigting in 2002 tot stand gebring. Dit het gespruit uit die toenemende verwaarlosing van monumente en standbeelde deur die staat. Die stigting se strategie was tweeledig: die staat moes vermaan word om sy verantwoordelikheid ten opsigte van die monumente wat staatseiendom is, na te kom en die Afrikanergemeenskap moes bewus gemaak word daarvan dat dié gemeenskap self 'n groeiende verantwoordelikheid vir erfenisbewaring het. 'n Hoogtepunt was die oprigting van die Afrikaner-erfenissentrum net langs die Voortrekkermonument. Dié sentrum beeld die bydrae van die Afrikaner oor die afgelope eeu op 'n moderne en aanskoulike manier uit. Die Erfenisstigting ontvang geen staatsubsidie nie en is afhanklik van fondsinsameling, bydraes van lede-organisasies, 'n subsidie van die Voortrekkermonument en betaling vir bewaringsdienste wat gelewer word. Die Voortrekkermonument se grootste inkomste is hekgeld van veral buitelandse besoekers, wat gebruik word om duur historiese terreine soos Bloedrivier in stand te hou. Die Erfenisstigting en die Voortrekkermonument is aanvanklik deur oudgeneraal Gert Opperman bestuur, wat saam met sy personeel uitstekende pionierswerk gedoen het. Hy is intussen opgevolg deur Sonja Lombard, wat die monument nou al bykans vier jaar met groot sukses bestuur. Die Solidariteit Beweging steun die Erfenisstigting sedert sy ontstaan aktief en kundiges van die beweging lewer al vir dertien jaar sonder vergoeding diens as direkteure van die stigting. Oor die jare het die stigting 'n groot bydrae gelewer tot die bewaring, uitstalling en instandhouding van bedreigde Afrikanermonumente, museums en ander erfenisse landswyd, waarby die beweging betrokke was. Fondse bly egter 'n knellende probleem vir die stigting.     Finansiële bydraes Die Solidariteit Beweging dra al die jare by tot die koste van die Erfenisstigting en het ook gehelp om bykomende fondse in te samel vir noodsaaklike projekte. Die beweging het in 2015 byvoorbeeld R100 000 aan die stigting geskenk vir die herstel en beskerming van standbeelde wat beskadig is. Daarbenewens help ons ook om plaaslike bewaringsorganisasies geldelik te ondersteun. Solidariteit het in die verlede 'n ruim bydrae gemaak tot die oprigting van die Gedenkmuur langs die Voortrekkermonument vir soldate wat op die Grens gesterf het. Die beweging maak ook gereeld gebruik van die Voortrekkermonument se geriewe vir vergaderings en funksies, wat ook 'n inkomste vir die monument beteken. AfriForum se jaarlikse musiekfees was 'n voorbeeld hiervan, terwyl die jaarlikse Erfenisfees op 24 September ook geborg word. Die beweging het ook geldelik tot die herstel van die Vrouemonument in Bloemfontein bygedra en die FAK het die eeufees daar gereël.     Bewaringsprojekte AfriForum se jare lange en uiteindelik suksesvolle veldtog om deur middel van optogte, hofsake, openbare druk en onderhandeling Pretoria se naam te behou, bly 'n groot hoogtepunt in ons erfenisbewaringsplanne. Talle landswye bewaringsaksies word ook deur AfriForum ondersteun of self deur ons takke uitgevoer. Hieronder tel AfriForum se finansiële bystand om die Heilbron Konsentrasiekamp en die Vegkop Monumentkompleks in stand te hou, hulpverlening met die skoonmaak van erfenisterreine soos begraafplase, en hulp met die oprigting van museums soos dié op Stella. Die beweging het op versoek ook al gehelp om 'n monument oor buitelandse vrywilligers wat aan Boerekant aan die Anglo-Boereoorlog deelgeneem het na Orania te verskuif.     Regshulp Dit is dikwels nodig om die owerhede te dwing om monumente en erfenisterreine wat onder staatsbeheer is, behoorlik te onderhou. Daarom het AfriForum al talle kere hofaksies geloods, soos ná die beskadiging van die Groot Trek Monument op Standerton en die verwaarlosing en verval van konsentrasiekampe soos dié op Winburg en Mafikeng.      Groot Trek 175-herdenking Ons beweging het in 2013 'n omvattende Groot Trek 175-herdenkingsjaar saam met ander Afrikanerorganisasies gehou. Die FAK, 'n selfstandige instelling binne die Solidariteit Beweging, het die feesjaar gekoördineer en die beweging se organisasies het daaraan deelgeneem en ander organisasies se projekte ondersteun. Die FAK het 'n televisiereeks laat vervaardig waarin die Groot Trek op 'n moderne manier uitgebeeld word deur die Trek-roetes met viertrek-voertuie af te lê om so veral ook jongmense se belangstelling te prikkel. Die reeks is in vier episodes op kykNET uitgesaai. Die FAK het self meer as 'n halfmiljoen daarvoor ingesamel, asook borgskappe ter waarde van 'n paar honderd duisend rand bekom om die projek moontlik te maak. Maroela Media het 'n “Facebook-Trek” gehad wat deur die bekende historikus, dr. Jackie Grobler, hanteer is. Geskiedenismuseum op die internet Die FAK het 'n internetmuseum begin wat veral op skoolkinders gerig is. Hierdie museum is deel van die FAK se webblad en bevat waardevolle argiefmateriaal wat nog nooit tevore bekendgestel is nie. Belangrike “stigtingsdokumente” van die Afrikaner, asook talle foto’s en ander inligting is hier gratis beskikbaar. Die internetmuseum maak die geskiedenis toeganklik vir almal, ongeag waar hulle woon. Ons kry selfs talle e-besoekers uit die buiteland wat ons verwelkom omdat dit vir ons belangrik is om kontak met Afrikaners wat in ander lande woon, te behou. Maroela Media het bekendheid verwerf vir sy internetprojekte waardeur die name van almal wat in konsentrasiekampe was, asook die name van almal wat 'n eeu gelede aan die Rebellie deelgeneem het, in 'n elektroniese argief opgeneem en beskikbaar gestel is. Geskiedenisnavorsing en publikasies Dit is belangrik om ons geskiedenis in ere te herstel omdat die regering en ekstreme groepe ons verlede kriminaliseer om hul eie politieke doelwitte te pas. Daarom doen verskeie organisasies van die beweging deeglike historiese navorsing en publiseer dit in keurige boeke wat aan die publiek bekend gestel word. Kraal Uitgewers is deur Solidariteit en AfriForum juis vir hierdie doel begin en het oor die afgelope drie jaar gehalteboeke van miljoene rande publiseer. Voorbeelde hiervan is: Die Smarte van die Oorlog, wat handel oor die Britse konsentrasiekampe gedurende die    Anglo-Boereoorlog (ABO); Die Bittereinde Vrede;    Bannelinge in die Vreemde, wat handel oor krygsgevangenes wat tydens die Anglo- Boereoorlog verban is; 'n Glansboek oor die lewe van Generaal Koos de la Rey; Ons maak 'n Taal – 'n biografie van die Afrikaanse taal; Ons was daar oor die Grensoorlog; Die Afrikanerrebellie.   Die FAK het die afgelope twee jaar byvoorbeeld die volgende geskiedeniswerke die lig laat sien:   'n Geskiedenisdagboek deur die bekende skrywer, prof. Jaap Steyn; Op die Spore van Retief; 'n Herdenkingsboek oor die tagtigste herdenking van die Bybel in Afrikaans; Boeke oor die geskiedenis van Afrikaans.   Historiese bewustheid en kennis Dit is noodsaaklik dat ons mense op 'n hedendaagse manier bewus gemaak word van ons geskiedenis en die beweging het al talle inligtingsprojekte met groot sukses aangepak. Die bekendste hiervan is ons borgskap en betrokkenheid by die twee musiekblyspele deur Deon Opperman wat in die Staatsteater opgevoer is, naamlik Ons vir jou oor De la Rey en Tree aan oor diensplig en die Bosoorlog. Dit het vol sale getrek. Ander projekte om bewustheid te kweek, sluit in historiese radiodramas wat deur Maroela Media se “Draadloos” vervaardig en kosteloos aan sowat 30 gemeenskapradiostasies versprei is. Duisende mense kon byvoorbeeld op 14 September verlede jaar luister na 'n radiodrama deur Bettie Kemp oor die dood van Generaal De la Rey gedurende die Rebellie. Daarbenewens was die beweging ook betrokke by die vervaardiging van verskeie televisiereekse oor die geskiedenis.     Afrikaans Die Solidariteit Beweging is op groot skaal betrokke by die bevordering van Afrikaans. Sowat R40 miljoen is byvoorbeeld bestee aan die oprigting van die enigste Afrikaanse tegniese kollege in die land, Sol-Tech. Die afgelope drie jaar het die beweging 'n verdere R40 miljoen bewillig vir die oprigting van Akademia met die doel om dit tot 'n volwaardige Afrikaanse universiteit uit te bou. Die Helpende Hand se Skoleondersteuningsentrum (SOS) bestee jaarliks meer as R10 miljoen aan projekte om Afrikaanse leerlinge te help, met projekte was wissel van noodvoeding by skole en die verskaffing van skryfbehoeftes tot hulp met die vergoeding van hulponderwysers by behoeftige skole. Daarbenewens het die Helpende Hand vanjaar R26 miljoen rand se rentevrye lenings aan sowat 1 500 Afrikaanse jongmense verskaf. Afrikaans word ook deur Maroela Media bevorder, wat die tweede grootste Afrikaanse nuusdiens in die land is. Talle ander projekte om Afrikaans te bevorder word deurlopend bedryf.     Geskiedenis en erfenisbewaring 'n Volk sonder geskiedenis is soos 'n mens wat aan geheueverlies ly – hy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy op pad is nie. Sonder 'n verlede is mense ook sonder 'n toekoms. Winston Churchill het gesê hoe verder 'n mens die toekoms wil inkyk, hoe verder moet jy in die verlede inkyk. Daarom volg ons president Paul Kruger se resep: Neem die goeie uit die verlede en bou die toekoms daarmee. Dit is hoekom ons nie kan en sal toelaat dat die ANC en EFF ons geskiedenis kriminaliseer en hul weergawe van die verlede die amptelike weergawe vir almal laat word nie. Dan sal ons hulle toelaat om die verlede te gebruik om ons toekoms te vernietig. Want dis eintlik nie politici wat die toekoms regeer nie, maar geskiedkundiges! Word 'n lid van Solidariteit en help ons om ons erfenis te bewaar.  Volg hierdie skakel om aan te sluit: http://solidariteit.co.za/1-minuut-aansluiting/.
Nadine Slump Op hoërskool het ek gereeld gehoor dat as ek in Afrikaans gaan studeer, ek nie suksesvol sal kan wees in die sakewêreld nie omdat die besigheidswêreld “Engels” is. Vanweë gereelde blootstelling aan hierdie siening het ek het dit begin geglo – totdat ek met graadstudies by Akademia begin het. Akademia is 'n Afrikaanse universiteit waar alle klasse in Afrikaans aangebied word. Die meeste van ons handboeke is in Afrikaans, alhoewel daar wel 'n paar Engelse handboeke is. Akademia maak gebruik van Engelse handboeke as die inligting in die handboeke die mees resente is. In die lig hiervan kan ek dus sê dat alhoewel Akademia Afrikaans is, ek steeds blootstelling aan die Engelse terminologie van my vakgebied ontvang. Ook word ons blootgestel aan die Engelse terme deur die navorsing wat ons op die internet vir ons werkopdragte doen. Op die manier voel ek dat ek 'n groter kans staan om suksesvol te wees in die sake-omgewing, omdat ek ná my drie jaar aan Akademia in sowel Afrikaans as in Engels opgelei sal wees. Nog 'n aspek van Akademia wat die Akademia-ervaring nog geriefliker maak, is die feit dat Akademia 11 studiesentrums oor die land het. Daardeur word studente se kanse verhoog om klasse te kan bywoon ongeag waar hulle hulself in die land bevind. 'n Ander voordeel is dat indien ek 'n klas sou mis, ek die klas later op Akademia se intranet kan gaan “bywoon” deur na die uitsending daarvan te kyk. Ek kan dus sê dat ek mobiele tersiêre onderrig by Akademia ontvang. My eerste jaar by Akademia is tot dusver 'n belewenis wat ek vir niks sal verruil nie en die mense, kultuur en dosente van die studiesentrums, veral dié in Centurion, is definitief faktore wat bydra tot my positiewe ervaring van Akademia. Afrikaanse onderrig by Akademia is sonder twyfel die moeite werd! #MyAkademia  
Ons haal graag president Paul Kruger aan wat gesê het 'n mens moet die goeie uit die verlede neem en die toekoms daarop bou – selfs in 'n tyd wat die staat ons probeer oortuig dat daar niks goeds is om uit ons verlede te neem nie. Ons weet natuurlik dat dit nie die volle waarheid is nie. Ons weet dat die geskiedenis van die Afrikaner hier aan die suidpunt van Afrika nie net 'n verhaal van oorlog, plundering, diefstal en uitbuiting is nie. Óns weet, maar vir hoe lank sal ons dit kan sê as ons gaan ophou om toe te sien dat ons kinders weet? Dit is vir die Solidariteit Beweging 'n prioriteit om te sorg dat mense aanhou wéét dat “Afrikaner” nie 'n sinoniem is vir plunderaar, dief en moordenaar nie. Die Solidariteit Beweging werk hard daaraan om Afrikaanse skole, onderwysers en gemeenskappe te laat eienaarskap neem van ons geskiedenis. Die Federasie vir Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) onderneem verskeie skoolprojekte soos die Oom en Tannie-plakkaatreeks, wat leerlinge weer lus maak vir Afrikanergeskiedenis, daar is wisseltrofeë vir uitblinkers in die geskiedenisklaskamer, werkswinkels vir geskiedenisonderwysers en 'n geskiedeniskompetisie as deel van die jaarlikse Afrikaanse Skole-Ekspo. Afgesien hiervan het die FAK die heel eerste internetmuseum vir Afrikanergeskiedenis ontwikkel. Die platform skep ook 'n ruimte vir Afrikanerorganisasies om hul geskiedenis te dokumenteer. Die webwerf bied ook bydraes deur 'n erfenisjoernalis, lesplanne wat aanvullend tot skoolkurrikulums gebruik kan word, top-geskiedenistake deur leerlinge en 'n foto- en klankargief. Die FAK se Oorsprong van Afrikaans-toer na Nederland, België, Switserland en Frankryk poog om 'n trots te kweek onder die Afrikanerjeug en om leerlinge en studente bloot te stel aan hul Afrikaanse wortels in Wes-Europa. Op hierdie manier vier ons albei dele van ons geskiedenis: die Afrikaner se Europese wortels asook die sterk stam wat daaruit kon groei in Afrika. AfriForum Jeug bied jaarliks 'n leierskapstoer met 'n tema uit die geskiedenis aan – vanjaar fokus die toer op die 1914 Rebellie. Friedrich von Schiller het gesê dat geskiedenis die wêreld se regbank is. Die Solidariteit Beweging beplan nie om ledig te staan en toekyk terwyl ons geskiedenis gekaap word, wanvoorgestel word en dan gebruik word om 'n oordeel oor ons te fel nie. Om te help bou aan soortgelyke inisiatiewe SMS “BOUSAAM” na 35802 of besoek http://solidariteit.co.za/bousaam/.

MENINGSPEILING

Kies die temas uit Solidariteit se bouplan wat jou die naaste aan die hart lê en teken op om saam te bou.

Gee jou Mening

FACEBOOK

Hou die #BouSaam veldtog dop op Facebook.

Vat my na Facebook

Waaraan Bou Ons?

Afrikaans

Oorsig Ons het histories ‘n noue verbintenis met die Afrikaner-gemeenskap en het steeds so ‘n verbintenis. Afrikaans is een van Suid-Afrika se belangrike landstale – dit is die taal wat miljoene Suid-Afrikaners na aan die hart lê. Die realiteit is egter dat Afrikaans as hoëfunksietaal weens verskeie redes bedreig word,  ... Lees meer

Lees meer

Vrye ekonomie en politieke posisionering

Oorsig Ons staan ‘n ekonomiese orde van vrye mededinging voor. Die Suid-Afrikaanse ekonomiese beleid behoort gebaseer te word op ‘n vryemark-ekonomie waar daar balans tussen die verskillende rolspelers in die ekonomie bestaan. Ons streef na ʼn Suid-Afrika waarin die rol van instellings voorop staan en vertroue tussen mense hoog is.  ... Lees meer

Lees meer

Media

Oorsig Tans word daar bitter min of geen ruimte geskep vir Afrikaanse media nie. Selfs binne die kommersiële Afrikaanse media is daar sekere media-instansies wat onsimpatiek staan teenoor Afrikaans se benarde situasie, of wat nie te vinde is daarvoor om hul monopolie op die Afrikaanse media prys te gee ten  ... Lees meer

Lees meer

Oppergesag van die reg

Oorsig Die doel van Solidariteit is om ʼn Suid-Afrika tot stand te bring waarin almal vry, gelyk voor die reg, waardig en billik behandel sal word. Sedert 1902 veg Solidariteit aktief vir sy lede in howe sodat geregtigheid in die werkplek kan geskied, asook om ʼn stokkie te steek voor  ... Lees meer

Lees meer

Groeiende selfstandigheid

Oorsig Ons wil nie net daarop fokus om ekonomiese oplossings aan ons lede te bied nie. Ons poog om vir ons lede en hul gemeenskappe demokratiese ruimtes te skep waarin hulle onafhanklik kan leef. Die antwoord op staatsverval is die politiek van self. Daarom is dit noodsaaklik dat ons intree  ... Lees meer

Lees meer

Studiehulp

Oorsig Ons sien onself as bouers wat al vir die afgelope 115 jaar saam met geesdriftige lede besig is om te bou aan ʼn toekoms. Ten spyte van al die onsekerheid in ons land sal ons nooit ophou bou aan opleidingsinstellings nie. Ons sal aanhou om studiegeleenthede vir die lede  ... Lees meer

Lees meer

Opleiding

Oorsig Suksesvolle kultuurgemeenskappe benodig gesonde, stabiele en florerende onderwys en beroepsopleiding. Reeds vanaf die middel 1800’s het Afrikaners op verskeie plekke beroepskolleges en universiteite begin oprig. Met verloop van tyd het dié beroepskolleges en universiteite egter hul gemeenskapskarakter verloor en al meer ʼn staatskarakter ontwikkel. Tans word dié inrigtings deur  ... Lees meer

Lees meer

Goeie Werk

Oorsig Volgens die Amerikaanse meningsopname-maatskappy Gallup, is die grootste behoefte van mense dwarsoor die wêreld ʼn goeie werk. Behalwe die ekonomiese stabiliteit wat werk gee, bepaal jou werk in ʼn groot mate wie jy is en waar jy inpas. Hier by Solidariteit glo ons in meer as net ʼn goeie  ... Lees meer

Lees meer

Groter Solidariteit Beweging

Oorsig Die ontstaan van die Solidariteit Beweging kan sover teruggeneem word as Junie 1902 toe die Transvaal Miners Association gestig is. Die Beweging se oorsprong kan nie net toegeskryf word aan individuele dade nie, maar het ook deur die funksie van instellings tot stand gekom. Die Solidariteit Beweging bestaan uit  ... Lees meer

Lees meer

Registreer / Register

Maak toe / Close