BEL ONS: 012 644 4300
#ONSsêNEE
DIEN JOU KOMMENTAAR OP DIE VOORGENOME TAALBELEIDVERANDERING BY DIE PUK IN:
Hiermee dring ek aan:
  • Dat die NWU se bekroonde wêreldklastaalbeleid behou word.
  • Dat Afrikaans as medium van onderrig in lesings op voorgraadse en nagraadse vlak behou word en geensins afgewater word nie.
  • Dat die huidige taalaanbod op die Noordwes-Universiteit moet eerder uitgebrei word deur nog taalkeuses te ontwikkel en daarby te voeg.
  • Dat die Noordwes-Universiteit Afrikaans as akademiese taal verder uitbou. In die lig van die universiteit se groot Afrikaanse gemeenskap, veral op die Potchefstroom-kampus, is dit logies dat die NWU hierdie gemeenskap se behoeftes rondom taal in 'n taalbeleid hanteer.
  • Dat die NWU-bestuur hulself skriftelik verbind tot die beskerming en uitbouing van Afrikaans by die instelling, veral op die Potchefstroom-kampus. 'n Skriftelike ooreenkoms verleen 'n ekstra mate van versekering aan die Afrikaanse gemeenskap dat Afrikaans as tersiêre onderrigtaal uitgebou en gebesig gaan word.
MOET DIE PUK SY TAALBELEID NA ENGELS VERANDER?
PUK Taal FB
Die PUK is die laaste bastion vir Afrikaanse universiteite. Ouers betaal vir onderrig in Afrikaans en is geregtig op die diens waarvoor hulle betaal.

Registreer / Register

Maak toe / Close