BEL ONS: 012 644 4300
Ondersteun ons petisie, klik hier

Beste oud-Puk, ouer, voornemende ouer, student en aan almal vir wie Afrikaans belangrik is

Die NWU wil Potch se taalbeleid verander – kom ons sê hard en duidelik nee!

Die Noordwes-Universiteit is besig om 'n nuwe taalbeleid te ontwikkel. Die universiteit het op Vrydag 9 Maart 2018 aangekondig dat 'n konsultasieproses oor die nuwe beleid van stapel gestuur gaan word. Die tydperk vir insette op die voorgestelde beleid sluit op 31 Maart. Die nuwe beleid gaan reeds teen so vroeg as Junie 2018 aan die universiteitsraad voorgelê word. Daar is dus min tyd oor.

Blykbaar is niks nog finaal nie, maar ons het wel toegang gehad tot 'n beleidsdokument wat deur prof. Robert Balfour, adjunk-visekanselier vir onderrig en leer, aan die bestuurskomitee van die NWU voorgelê is. Volgens hierdie dokument moet die universiteit se onderrigtaal Engels wees – ook op die Potch-kampus.

Waarom ons nee kán sê

Ons moet reageer deur in ons duisende “nee” te sê. Ons moet die universiteit se konsultasieproses voor 'n groot toets te staan bring: As tienduisende mense “nee” sê, gaan die universiteit steeds “ja” sê? As hulle dit sou doen, kan die hele proses as irrasioneel bewys word. Dit kan die grootste Afrikaanse veldtog nóg vir Afrikaans wees.

Die Afrikaanse gemeenskap moet ook besef dat ons in 'n baie sterk posisie is om druk op die universiteit uit te oefen. 'n Groot gedeelte van die universiteit se inkomste, wat insluit studentegeld, donasies en bemakings, is uit die Afrikaanse gemeenskap afkomstig.

Sprekers van die taal moet nou die nodige selfvertroue aan die dag lê om die laaste openbare plek waar Afrikaans nog primêr op tersiêre vlak onderrig word, te verdedig.

Ondersteun ons petisie, klik hier

Die begin van radikale transformasie en 'n verlies aan 'n unieke kampuskultuur en waardestelsel

Ongelukkig is dit ook so dat Engels bloot die voorwaarde vir transformasie is. Dit is nie die einde van transformasie nie; dit is die begin daarvan.

Wat vervolgens geëis gaan word, is dat die kurrikulum gedekoloniseer word – en niemand weet nog wat dit behels nie. Gebeure op ander kampusse het gewys dat anargisme die instrument is wat gebruik word om dit te eis. Georganiseerde studentelewe gaan verdwyn, koshuise se name gaan verander en tradisies gaan sneuwel. Meer sentralisering kom. Dié resep is reeds by ander universiteite getoets. Radikale transformasie gaan die kodewoord word.

Die waardes wat oorgedra word by so 'n gedekoloniseerde universiteit, waar laboratoriums en biblioteke brand as studente nie hul sin kry nie, is nie die waardes wat studente eendag in die wêreld daarbuite suksesvol gaan maak nie.

Die gevolge vir Afrikaans as hoërorde- akademiese taal

Balfour se voorstelle gaan meebring dat Afrikaans haar op die Potch Kampus in die laaste loopgraaf bevind. Dit is iets wat 'n stryd regverdig. Volgens die universiteit is sy voorstel nog net 'n inset. Ons moet daarom soveel druk as moontlik uitoefen terwyl ons kan.

Die NWU se taalbeleid is groter as die NWU. Dit gaan nou oor 'n taal wat veg vir die oorlewing van haar hoërorde- akademiese funksie wat oor 'n tydperk van 100 jaar ontwikkel is. Dit is eenvoudig te kosbaar om bloot te laat vaar en niemand by die NWU het die reg om dit te weg te neem nie.

Ons moet die NWU se konsultasieproses met 'n stortvloed van nee-stemme tref.

Die Afrikaanse gemeenskap is moeg van beloftes wat herhaaldelik verbreek word. 'n Aggressiewe Engelse beleid word maar net telkens met mooiklinkende geurmiddels in die vorm van uitinge oor die akkommodering van Afrikaans en mooi konsulterende prosesse opgedis. Wat by Tukkies, Maties en Kovsies gebeur het, het die Afrikaanse gemeenskap van alle naïwiteit gestroop. By die NWU moet ons net eenvoudig sê: Nee!

PUK-groete
Dr. Dirk Hermann
Bestuurshoof van Solidariteit, oud-SR-voorsitter en raadslid en uittredende vise-president van die konvokasie
#ONSsêNEE
DIEN JOU KOMMENTAAR OP DIE VOORGENOME TAALBELEIDVERANDERING BY DIE PUK IN:
Hiermee dring ek aan:
  • Dat die NWU se bekroonde wêreldklastaalbeleid behou word.
  • Dat Afrikaans as medium van onderrig in lesings op voorgraadse en nagraadse vlak behou word en geensins afgewater word nie.
  • Dat die huidige taalaanbod op die Noordwes-Universiteit moet eerder uitgebrei word deur nog taalkeuses te ontwikkel en daarby te voeg.
  • Dat die Noordwes-Universiteit Afrikaans as akademiese taal verder uitbou. In die lig van die universiteit se groot Afrikaanse gemeenskap, veral op die Potchefstroom-kampus, is dit logies dat die NWU hierdie gemeenskap se behoeftes rondom taal in 'n taalbeleid hanteer.
  • Dat die NWU-bestuur hulself skriftelik verbind tot die beskerming en uitbouing van Afrikaans by die instelling, veral op die Potchefstroom-kampus. 'n Skriftelike ooreenkoms verleen 'n ekstra mate van versekering aan die Afrikaanse gemeenskap dat Afrikaans as tersiêre onderrigtaal uitgebou en gebesig gaan word.
MOET DIE PUK SY TAALBELEID NA ENGELS VERANDER?
PUK Taal
Die PUK is die laaste bastion vir Afrikaanse universiteite. Ouers betaal vir onderrig in Afrikaans en is geregtig op die diens waarvoor hulle betaal.

Registreer / Register

Maak toe / Close