BEL ONS: 012 644 4300
  Artikels
Lize-Mari Labuschagne wrote: Break the silence about domestic violence
By Emsie Martin It is once more time for 16 Days of Activism for no violence against women and children, an annual campaign from 25 November to 10 December to make people more aware of the impact of violence against women and children. But does it (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Verbreek die stilte oor gesinsgeweld
Deur Emsie Martin Die is weer tyd vir 16 Dae van Aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders, 'n jaarlikse veldtog van 25 November tot 10 Desember om mense meer bewus te maak van die impak wat geweld teen vroue en kinders het. Maar maak dit reg (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Retirement not so easy
Emsie Martin Retirement sounds great: you don’t have to rise early, get stuck in traffic, and you can come and go when and where you please, but should you retire tomorrow, will you receive the ideal income or will you be confronted with harsh rea (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Aftrede nie so maklik nie
Deur Emsie Martin Aftrede klink mos lekker: jy hoef nie vroeg op te staan nie, in die verkeer vas te sit nie, jy kan gaan waar en wanneer jy wil, maar as jy môre moet aftree, sal jy die ideale inkomste ontvang of gaan jy kennis maak met die wrede (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Bevorder jou kind se selfbeeld
Deur Emsie Martin 'n Gesonde selfbeeld is jou kind se wapenrusting teen die wêreld en sy mense. Kinders wat goed voel oor hulself sukkel minder om konflik en negatiewe druk te hanteer. Hul is ook minder geneig om voor te gee of om ander mense tevre (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Strengthen your child’s self-image
By Emsie Martin A healthy self-image is your child’s defence against the world and its people. Children who feel good about themselves struggle less to handle conflict and negative pressure. They are also less inclined to pretend or to try and sat (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Is a hip replacement necessary?
By Emsie Martin Being mobile is actually a great privilege, although most of us take it for granted. But when movement becomes strained and difficult, one sees the problem from another angle. Many people immediately think of a hip replacement, but (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Is 'n heupvervanging nodig?
Deur Emsie Martin Om beweeglik te wees, is eintlik ’n groot voorreg al beskou die meeste van ons dit as vanselfsprekend. Wanneer jy styf en moeilik begin beweeg, kyk mens anders na die probleem. Baie dink dadelik aan 'n heupvervanging, maar dit is (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Anxiety disorder or panic attack
By Emsie Martin Imagine you’re walking down the street and all of a sudden a truck comes at you out of nowhere. You experience an intense feeling of fear, your heart beats uncontrollably, you break into a sweat and fear leaves you speechless. Or i (Meer)
Lize-Mari Labuschagne wrote: Angsversteuring of paniekaanval
Deur Emsie Martin Verbeel jou jy loop in die straat en skielik kom daar 'n trok van nêrens reguit op jou afgepeil. Jy ervaar 'n intense gevoel van vrees, jou hart klop onbedaarlik, jy slaan in sweet uit en jy raak stom van vrees. Of verbeel jou jy i (Meer)
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Deel hiers

Registreer / Register

Maak toe / Close