BEL ONS: 012 644 4300
staatsdiens-header

“Skoon breuk”-beginsel

Het jy geweet dat:

 • ‘n gedeelte van jou opgehoopte pensioen onmiddellik betaalbaar is aan jou voormalige eggenoot/eggenote nadat ‘n egskeidingsbevel of skikkingsooreenkoms bekom is wat spesifiek bepaal dat ‘n gedeelte van jou pensioen uitbetaal mag word?
 • die GEPF die gedeelte van jou pensioen wat aan jou voormalige eggenoot/eggenote uitbetaal word, as ‘n egskeidingskuld beskou?
 • die fonds dus die gelde wat ná die egskeiding aan jou voormalige eggenoot/eggenote uitbetaal is, as ‘n skuld beskou waarop jy rente moet betaal?
 • hierdie rente maandeliks gehef word tot op die dag dat jou lidmaatskap van die fonds beëindig word?
 • indien die rente wat jy maandeliks op die bedrag wat jy ná egskeiding moes uitbetaal, nie betaal is nie, maar opgeloop het, die uitstaande rente teen jou opgehoopte pensioen verreken word voordat dit uitbetaal word?
 • hierdie saamgestelde rente wat maandeliks gehef word ‘n beduidende invloed kan hê op jou finale pensioenuitbetaling wanneer jy die dag die fonds verlaat?

Agtergrond

Die Wet op Staatsamptenare se Pensioen (GEP) is gewysig om die sogenaamde “skoon breuk”-beginsel (“clean break principle”) van toepassing te maak op die staat se pensioenfonds (GEPF). Die GEPF het ook sy reëls gewysig om voorsiening te maak vir die “skoon breuk”-beginsel.

Dit beteken dat pensioenvoordele wat ‘n voormalige eggenoot toekom, nou betaalbaar is kort ná die datum van egskeiding en nie eers op die tydstip wanneer die eggenoot wat lid van die fonds is, se lidmaatskap beëindig word en die lid dus die GEPF verlaat nie.

Wat doen Solidariteit?

Solidariteit het reeds druk op die GEPF uitgeoefen om die beginsel te hersien, waarna die GEPF aangedui het dat hy ʼn omvattende hersieningsproses van stapel gaan stuur. Solidariteit het die GEPF versoek om aan hierdie proses deel te neem ten einde sy lede se stem te laat hoor, en om te verhoed dat sy lede verder negatief hierdeur geraak word.

Solidariteit is van mening dat:

 • die toepassing van die “skoon breuk”-beginsel deur die GEPF nie in ooreenstemming is met die bepalings van die GEP-wet nie;
 • die optrede van die GEPF strydig is met die Nasionale Kredietwet;
 • die reëls en toepassing van die GEPF geregtelik hersienbaar is; en
 • indien die reëls en toepassing van die beginsel suksesvol hersien word, persone wat finansieel benadeel is deur die GEPF se heffing van rente daarop geregtig is om finansieel deur die GEPF vergoed te word om die finansiële benadeling reg te stel.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Registreer / Register

Maak toe / Close