HANDHAAF JY BALANS TUSSEN JOU WERK EN JOU HUIS?

'n Tydsbestuurkonsultant, Antonio Herrera, het die deelnemers aan 'n kongres toegespreek. "As ons tyd moes koop, sou daar enige verskil wees hoe ons dit gebruik? Sal ons, ons dae sinvoller gebruik? Wat sal gebeur as 'n mens vooruit moes betaal vir jou tyd? Sou jy dit mors?" Die antwoord moet vanselfsprekend wees.

Ons almal voel dat ons meer tyd nodig het en dat alles op een slag moet gebeur. Balans is belangrik en die twee moeilikste elemente in jou lewe om te balanseer jou huis en jou werk.

DO YOU KEEP A HEALTHY BALANCE?

Many people find it difficult to maintain a healthy balance between their personal life and their career. Modern-day life necessitates people to fulfil various roles. Because these roles can be very different from each other, it’s sometimes difficult to find a good balance between them.

The role of employee is just one of these roles. Spouse, parent and self-manager are examples of other important life roles that shouldn’t be neglected. When certain life roles such as family-related roles are neglected, it could lead to internal or interpersonal tension that may even spill over into your work life and affect it negatively.

How well do you balance the different roles tied to your home life and career? Do the following test to find out.

HANDHAAF JY BALANS TUSSEN JOU WERK EN JOU HUIS?

1. Hoe voel jy oor die volgende stelling: "Ek glo dat as die klok 17:00 slaan pak ek op, skakel af en gaan huis toe – more is nog 'n dag"
a) Geen manier, te veel werk wat moet klaar, sal by die huis aan gaan met die werk.
b) Ja definitief, mens moet rus.
c) Hang af van die werkslading.
2. Hoe voel jy om jou e-posse op jou slimfoon te ontvang na ure?
a) Definitief, ek moet die heeltyd op hoogte wees.
b) Glad nie, my selfoon is deel van my persoonlike lewe. Daar moet onderskeid wees tussen my werk en my persoonlike lewe.
c) Ek kry dit op my selfoon maar lees net as ek weet daar kan dalk iets belangrik deurkom.
3. Hoe gereeld werk jy oor naweke?
a) Baie, die werk moet gedoen word.
b) Nooit, dit is tyd saam my familie en vriende
c) Indien nodig, maar selde.
4. Voel jy skuldig as jy af siek is by die werk?
a) Ja, daar is nie tyd vir siek wees nie
b) As mens siek is, is jy siek.
c) Soms as ek weet daar moet baie gebeur.
5. Neem jy tyd in jou middagete om 'n draai te gaan stap en iets te eet?
a) Nee eet sommer voor my rekenaar.
b) Ja, dit is belangrik om vir paar minute af te skakel.
c) Soms afhangende van die werkslading.

DO YOU KEEP A HEALTHY BALANCE?

1. How do you feel about the next statement?: "When the clock strikes 17:00 I pack up my things, switch off my computer and go home – tomorrow's another day."
a) No way, there’s too much work to be done. I take work home with me.
b) It depends on my workload.
c) Yes, definitely, one needs to rest.
2. How do you feel about receiving work-related emails on your smartphone after hours?
a) I always read them ‒ I have to stay up-to-date with work matters.
b) I only read them when I’m expecting something urgent.
c) My cellphone is part of my personal life. What happens after hours is not my problem.
3. How regularly do you work over weekends?
a) Often, the work has to be done.
b) Sometimes, if necessary.
c) Never, my time is my time.
4. Do you feel guilty when you need to take a day’s sick leave?
a) Yes, there’s no time to be sick.
b) Sometimes, if I know there’s a lot that needs to be done at work.
c) Not at all! When you’re sick you’re sick.
5. Do you take a break from work during your lunch break?
a) No, I eat at my desk.
b) Yes, it’s important to take a short break.
c) I usually take a long lunch.

HANDHAAF JY BALANS TUSSEN JOU WERK EN JOU HUIS?


DO YOU KEEP A HEALTHY BALANCE?