GOEIE GESINDHEID?

Meeste van die beroepe daar buite waarin jy jouself gaan bevind gaan of van jou vereis om saam met mense te werk of met mense te werk. Gesindheid is belangrik en word deur baie werkgewers gesien as een van die belangrikste eienskappe. 'n Bekende sakeman het eenkeer gesê, hy beoordeel werksaansoeke op grond van die volgende

Wat is jou gesindheid in die situasies en in jou werksomgewing? Doen die volgende kort toets en sien of jy op die regte spoor is of kan verbeter.

POSITIVE ATTITUDE?

Most occupations require people to work with and, in some cases, to manage other people. Your attitude plays an important role in how you motivate yourself and others. Employers regard a positive attitude as a very important characteristic of a good employee. A well-known businessman once said he judges job applicants mainly on the basis of their attitude. According to his approach, job candidates are judged as follows:

What is your general attitude in the workplace? Do the following short test to find out if you’re on the right track or need to work more on your attitude.

GOEIE GESINDHEID?

1. Watter tipe persoon is jy in die kantoor?
a) Moedig medekollegas aan.
b) Gewoonlik die een wat die negatiewe van 'n situasie uitlig.
c) Dit hang af in watter bui jy die dag is.
2. Hoe voel jy wanneer jou baas ʼn uitdaging aan jou rig?
a) Jy pak dit aan en kan nie wag vir die eindresultaat nie
b) Dit le soos 'n berg voor jou.
c) Jy kyk gou wat is die maklike pad daarom en besluit dit is die roete wat jy gaan volg.
3. Hoe reageer jy op iemand wat kla in die kantoor?
a) Jy reageer positief en se dit is nie so erg nie.
b) Jy is die een wat kla
c) Jy por die situasie aan.
4. Tot watter mate stem jy saam met die volgende stelling:
'Vermoëns is wat 'n mens in staat is om te doen. Motivering bepaal wat 'n mens doen. Gesindheid bepaal hoe goed ʼn mens dit doen.'
a) Stem %100 saam
b) Werk is werk en mens doen dit om aan die lewe te bly.
c) Ek het my eie opinie hieroor.
5. Indien hulp in die kantoor benodig word, wat doen jy?
a) Jy spring in en help.
b) Jy verdwyn stil en kom later terug
c) Jy help, maar jy het eintlik ander goed om te doen.

POSITIVE ATTITUDE?

1. What type of person are you in the workplace?
a) I like to encourage my colleagues.
b) I generally see the negative side of every situation.
c) Why encourage colleagues? There are too many problems at work.
2. Most days at work:
a) I’m energetic, ready for new challenges;
b) I keep an eye on the clock; five o’ clock is approaching; or
c) my mind is somewhere else, even though I’m at work.
3. How do you deal with new challenges at work?
a) I thrive on new challenges.
b) I dislike new challenges, but I usually overcome them.
c) I find clever ways to avoid these types of things.
4. During meetings:
a) there’s no stopping my creative ideas and solutions;
b) my time is usually wasted; or
c) I like to play “Angry Birds” under the table.
5. Someone complains about something at work, what do you do?
a) I point out the positive side of the matter.
b) I egg on the negative situation.
c) I’m the one that complains about everything.
6. When someone needs help at work, what do you do?
a) I immediately start helping out if I can.
b) I help, but vent my annoyance either verbally, or through my actions.
c) c) I quietly slip away to the cafeteria…
7. To what degree to you apply the next statement in your career?
“Your attitude determines your altitude.” ‒ John Maxwell a) The statement describes me well.
b) It sounds like a good idea.
c) I don’t apply it at all.

GOEIE GESINDHEID?


POSITIVE ATTITUDE?