WAT SAL 'N NUWE MOTOR MY KOS?

Al is dit opwindend om 'n motor te koop of verkoop, is dit vir party mense 'n geweldig traumatiese ervaring. Vrae soos watter model mens moet kies, hoe die finansiering werk en die papierwerk verbonde aan 'n transaksie, maak dit vir baie mense moeilik. Solidariteit Finansiële Dienste gaan poog om met die inligting in hierdie afdeling die las van jou skouers af te haal. Klik hier om te bereken wat die nuwe motor u sal kos.

WHAT WILL A NEW VEHICLE COST?

Although buying or selling a car is exciting, some people experience this as pretty traumatic. They struggle to decide which model they should choose and how to get financing, and find the paper work attached to a transaction problematic. Solidarity Financial Services will attempt to provide information that will make things so much easier for you. Click here to calculate the cost of a new vehicle.

WAT SAL 'N NUWE MOTOR MY KOS?

Koopprys (Alle ekstras ingesluit)

Deposito % (indien van toepassing)

Deposito

R 0

Rentekoers %

Tydperk (maande)

Reswaarde % (indien van toepassing)

Reswaarde

R 0

Inisiasie fooi (gewoonlik gefinansier)


Maandelikse paaiement

R 0.00

Maandelikse diensfooi

Totale maandelikse koste

R 0.00

Totale koste oor volle termyn

R 0.00


Berekeninge is illustratief en mag verskil na gelang van u transaksie
Dit sluit ook uit enige addisionele produkte en versekering

Solidariteit Finansiële Dienste (FSP nommer: 15556) is ‘n geregistreerde finansiële diensverskaffer wat beide Solidariteit lede en nie-lede bystaan met onafhanklike, eerlike finansiële advies. Hierdie sakrekenaars is nie advies nie en moet bloot gesien word as ‘n hulpmiddel en indikasie van jou huidige situasie.

Vir advies en hulp rakende jou finansiës; vir bystand met ‘n groot finansiële besluit; of vir ‘n tweede opinie, kontak gerus ons kantore by 012 644 4360 / finadvies@solidariteit.co.za

WHAT WILL A NEW VEHICLE COST?

Purchase Price (inclusive of extras)

Deposit % (if applicable)

Deposit

R 0

Interest Rate %

Term (months)

Residual Value % (if applicable)

Residual Value

R 0

Initiation fee (usually financed)


Monthly payment

R 0.00

Monthly service fee

Total monthly cost

R 0.00

Total cost over full term

R 0.00


Calculations are illustrative only and may differ from the actual transaction

Solidariteit Finansiële Dienste (FSP nommer: 15556) is ‘n geregistreerde finansiële diensverskaffer wat beide Solidariteit lede en nie-lede bystaan met onafhanklike, eerlike finansiële advies. Hierdie sakrekenaars is nie advies nie en moet bloot gesien word as ‘n hulpmiddel en indikasie van jou huidige situasie.

Vir advies en hulp rakende jou finansiës; vir bystand met ‘n groot finansiële besluit; of vir ‘n tweede opinie, kontak gerus ons kantore by 012 644 4360 / finadvies@solidariteit.co.za