English

Hier volg die stellings:

1.
Dit is noodsaaklik om te dink jy het ’n goedbetaalde pos, selfs al dink jy nie jy kry erkenning en lof nie.
A
2.
Dit is noodsaaklik dat die werk wat gedoen is, op ’n positiewe wyse geëvalueer word, selfs al beteken dit jy word minder betaal.
B

 

3.
Dit is beter om ’n goeie verhouding met jou bestuurder te hê, selfs al ontvang jy nie erkenning en lof nie.
C
4.
Dit is beter om verantwoordelikheid te hê, selfs al beteken dit dat dit moeilik raak om met jou bestuurder saam te werk.
D

 

5.
Dit is noodsaaklik om ’n goeie verhouding met jou bestuurder te hê selfs al beteken dit om oninteressante werk te doen.
D
6.
Dit is noodsaaklik om interessante werk te hê, selfs al beteken dit dat die verhouding met jou bestuurder nie so goed is nie.
H

 

7.
Dit is noodsaaklik om bevordering te kry, selfs al beteken dit dat die moontlikheid van ’n hoër salaris minder is.
E
8.
Dit is noodsaaklik om ’n pos met ’n hoë salaris te bekom, al verminder dit bevorderingsmoontlikhede.
A

 

9.
As jy ’n goeie poging aangewend het, moet dit erkenning kry.
B
10.
As jy ’n baie moeilike taak het, moet dit uit betekenisvolle werk bestaan.
H

 

11.
Mense moet nie oninteressante take kry om te doen nie
H
12.
Individue wat nie ’n goeie verhouding met hul kollegas het nie, het probleme.
I

 

13.
Die belangrikste aspekte van goeie prestasie is verantwoordelikheid en die gesag om self besluite te maak.
C
14.
Die belangrikste aspek van goeie prestasie is die versekering van ’n goeie salaris.
A

 

15.
Dit is noodsaakliker om ’n werk te hê waarin jy ’n goeie verhouding met jou bestuurder het, al beteken dit ’n effens laer salaris.
D
16.
Dit is noodsaaklik om ’n werk met ’n goeie salaris te hê, al beteken dit dat samewerking met jou bestuurder bemoeilik word.
A

 

17.
Ek verkies groter verantwoordelikheid in my werk, al beteken dit minder erkenning en lof.
C
18.
Ek verkies om ’n werk met minder verantwoordelikheid te hê mits ek erkenning en lof ontvang.
B

 

19.
Ek voel uiters gestimuleer in my werk wanneer ek die erkenning en lof ontvang wat ek verdien.
F
20.
Ek voel gestimuleer wanneer ek met my bestuurder saamwerk en ons ’n goeie verhouding en samewerking geniet.
A

 

21.
Wanneer ’n mens voel jy was suksesvol met moeilike take, verleen dit ekstra stimulasie aan die werk.
B
22.
’n Onverwagte salarisverhoging verleen ekstra stimulasie aan die werk.
D

 

23.
Dit is stimulerend om te weet jy word deur jou kollegas in jou werk ondersteun.
I
24.
Dit is stimulerend om erkenning en lof te ontvang wanneer ’n taak goed uitgevoer is.
B

 

25.
Dit is stimulerend om te weet dat ander mense dit geniet om jou as kollega te hê, verleen meer stimulasie aan die werk as om groter verantwoordelikheid te hê.
I
26.
Om ’n verantwoordelike werk te hê, is meer stimulerend as om gewild by jou kollegas te wees.
C

 

27.
Ek beskou dit as baie interessant om elke af en toe meer verantwoordelike take aan te pak.
C
28.
As jy weet dat jy dalk ’n beter pos in jou organisasie kan bekom, verleen dit stimulasie aan die werk.
E

 

29.
Ek dink dit is noodsaakliker om terugvoering te kry oor resultate wat behaal is, as om erkenning en lof te kry.
F
30.
Ek dink dit is noodsaakliker om erkenning en lof te kry as om te weet of ek werklik suksesvol in my werk is of nie.
B

 

31.
Ek dink dit is noodsaakliker om die steun van my kollegas te geniet as om ’n goeie verhouding met die bestuurder te hê.
I
32.
Ek dink dit is noodsaakliker om te weet ek het ’n verhouding met my bestuurder as om te weet dat ek die steun van my kollegas geniet.
D

 

33.
Om meer verantwoordelike take te kry, is interessant, al beteken dit groter verantwoordelikheid.
C
34.
Om interessanter take aan te pak, is interessant en stimulerend.
H

 

35.
Om te voel dat die salaris wat jy verdien met die inspanning ooreenstem, is noodsaaklik vir volle bevrediging, al is dit ’n roetinetaak.
A
36.
Om ’n betekenisvolle taak uit te voer, is noodsaaklik vir volle bevrediging, al beteken dit ’n laer salaris.
H

 

37.
As ek van werk verander, sal dit wees omdat my huidige pos geen bevorderingsmoontlikhede bied nie.
E
38.
As ek van werk verander, sal dit wees omdat ek nie voel ek presteer in my huidige pos nie.
F

 

39.
’n Inligtingstelsel wat aantoon of jy suksesvol in jou werk is, is bemoedigend.
F
40.
Dit is stimulerend om te weet dit is maklik om probleme en werksituasies met jou bestuurder te bespreek.
D

 

41.
Om tevrede te voel in jou werk, is dit noodsaaklik om te weet dit is maklik om met jou bestuurder saam te werk.
D
42.
Dit is noodsaaklik om die geleentheid vir bevordering gebied te word, en nie te lank in dieselfde werk te bly nie.
E

 

43.
Die inhoud van die werk kan tot ’n baie groot mate beteken dat jy in ’n organisasie aanbly, al beteken dit geen bevorderingsgeleenthede nie.
H
44.
Selfs al bied ’n nuwe pos meer roetinetake, sou ek steeds die bevordering verkies.
E

 

45.
Dit is noodsaakliker om in ’n groep te werk waar daar ondersteuning en samewerking is, as om op jou eie te werk, al bied die geïsoleerde pos ’n hoër salaris.
I
46.
Dit is noodsaaklik om te weet jy word goed betaal, al beteken dit dat jy in isolasie moet werk.
A

 

47.
Om groter verantwoordelikheid te hê, voel meer positief, al is jy nie altyd suksesvol en in staat om na verwagting te presteer nie.
C
48.
Om te kan bereik wat van jou verwag word, is beter as om groter verantwoordelikheid te hê.
F

 

49.
Dit is beter om erkenning te geniet in die pos waarin jy is, as om na ’n ander pos bevorder te word.
B
50.
Dit is beter om bevorder te word as om erkenning in jou huidige pos te geniet, al beteken dit dat die moontlikheid van erkenning vorentoe kan verdwyn.
E

 

51.
Dit is meer stimulerend om ondersteuning en samewerking te geniet as om bevorder te word en van kollegas afgesonder te word.
I
52.
Dit is beter om bevorder te word, selfs al beteken dit isolasie van jou kollegas.
E

 

53.
Dit is beter om suksesvol in jou huidige pos te wees as om ’n interessanter werk te hê waar jy heel dikwels misluk.
F
54.
Dit is beter om ’n interessante taak te doen, al misluk jy nogal dikwels, as om ’n eenvoudige roetinewerk te doen.
H

 

55.
Ek verkies om elke af en toe in my werk te misluk, eerder as om te weet ek geniet nie my kollegas se steun nie.
I
56.
Ek verkies dit om te weet dat ek altyd suksesvol in my werk is, al beteken dit ek geniet nie my kollegas se steun nie.
H