BEL ONS: 012 644 4300

Wat gebeur volgende?
Dankie vir jou lojaliteit! Ons het jou verwysing ontvang. Die volgende stap is dat ons die persoon wat jy verwys het telefonies gaan probeer kontak. Lees hieronder om jou kanse op sukses te verbeter!

Ons hou jou per e-pos op hoogte van ons vordering om jou vriend of kollega by Solidariteit te laat aansluit. Indien hy/sy suksesvol aansluit, sal ons jou per e-pos laat weet en die reëlings rondom jou lojaliteitsbonus tref.

Indien jou vriend of kollega besluit om nié aan te sluit nie, of ons hom/haar nie in die hande kry nie, sal ons jou laat weet sodat jy iemand anders kan nomineer en steeds jou lojaliteitsbonus kan verdien.

Weet jy reeds van nóg iemand wat sal aansluit? Onthou, deelname is onbeperk, maar die sluitingsdatum is 30 November 2018.

Klik hier om nog iemand wat by Solidariteit sal aansluit, te verwys.

What happens next?
Thank you for your loyalty! We received your referral. The next step will be that we will try to contact your referral per telephone. Read below to see how you can improve your chances of success.

We’ll keep you informed of the progress regarding the membership of your friend or colleague via email. If his/her membership application is successful, we’ll inform you via email and make arrangements regarding your loyalty bonus.

Should your friend or colleague decide not to join, or if we cannot get hold of him/her, we’ll inform you so that you may nominate someone else and still earn your loyalty bonus.

Do you already know someone else who will join Solidarity? Remember, participation is unlimited, but the closing date is 30 November 2018.

Click here to refer someone else who will join Solidarity.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Maak toe / Close