• Teken
  asseblief in

 • Feedback
  VOLTOOI DIE VOLGENDE VORM OM BINNE 1 MINUUT BY SOLIDARITEIT AAN TE SLUIT

  JOIN SOLIDARITY IN ONE MINUTE BY COMPLETING THE FOLLOWING FORM
  VAKBONDVOORDELE
  Hier onder is ’n opsomming van die voordele wat aan lidmaatskap van Solidariteit verbonde is. Dit is onderworpe aan die grondwet en beleid van die vakbond, asook aan die reëls soos dit in die Reëlboek vervat is, en kan sonder vooraf kennisgewing deur die Hoofraad van Solidariteit gewysig word. Kliek op die ikone hieronder vir meer inligting oor die voordele.
  Studievoordele
  loopbaan
  arbeidsdienste
  beroepsgesondheid en -veiligheid
  finansiële dienste
  welstandvoordele
  sterftevoordeel
  ontspanning
  bevallingsvoordeel
 • Studievoordele
  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Akademia
  Studeer na-uurs in Afrikaans by Akademia, Solidariteit se afstandsonderrig opleiding-sentrum. Solidariteit-lede kry 20%-afslag. Die afslag geld ook vir lede se afhanklike kinders. Akademia is 'n privaat verskaffer van hoëronderwys-kwalifikasies wat daarop gerig is om mense aanstelbaar te maak in 'n groeiende ekonomie. Akademia is by die Hoër-onderwyskwaliteitskomitee van die Raad op Hoër Onderwys (RHO) geakkrediteer.

  Kontak 0861 222 888 of www.akademia.ac.za of Navrae@akademia.ac.za

  * Bepalings en voorwaardes geld.
  20% afslag
  Solidariteit het 'n ooreenkoms met Akademia gesluit waarvolgens lede van die vakbond 20%-afslag op kursusse kry. Die bedrag is gelykstaande aan sowat 12 jaar se Solidariteit-ledegeld. Die afslag geld ook vir lede se afhanklike kinders.
  20% afslag Bepalings en Voorwaardes

  Besoek gerus www.akademia.ac.za.
  Toegang tot rentevrye studielening
  Solidariteit-lede en hulle afhanklike kinders kry toegang tot rentevrye studielenings om by Akademia te studeer. Dit beteken dat slegs die geleende bedrag terugbetaal word. Daarby hoef dit eers terugbetaal te word nadat die studies voltooi is. Hierdie ledevoordeel beklemtoon weereens waarom Solidariteit soveel meer as 'n gewone vakbond is. Solidariteit beskerm sy lede se werk deur opleiding!

  Besoek gerus www.helpendehand.co.za.
  Sol-tech
  Sol-Tech is Solidariteit se beroepsopleidings-instansie waar skaars vaardighede in tegniese studierigtings aangebied word. Daar word tans opleiding as elektrisiën, dieselwerktuigkundige, gereedskap- en setmaatmaker, passer en draaier, meul-maker, sweiser en trekkerwerktuigkundige aangebied. Indien daar plek by Sol-Tech is kry lede se kinders voorkeur met keuring.

  Kontak 0861 25 24 23 of Navrae@sol-tech.co.za of www.sol-tech.co.za
  Voorkeur aan Solidariteitslede met innames
  Solidariteit-lede sowel as hul afhanklike kinders tot op die ouderdom van 21 kry voorkeur tydens innames by Sol-Tech.

  Besoek gerus www.sol-tech.co.za.
  Toegang tot rentevrye studielening
  Solidariteit-lede en hulle afhanklike kinders kry toegang tot rentevrye studielenings vir opleiding by Sol-Tech. Dit beteken dat slegs die geleende bedrag terugbetaal word. Daarby hoef dit eers terugbetaal te word nadat die studies voltooi is.

  Besoek gerus www.helpendehand.co.za.
  Finansiele hulp vir tersiere opleiding
  Solidariteit Helpende Hand verleen elke jaar finansiële bystand ter waarde van miljoene rand aan verdienstelike studente wat andersins nie sou kon studeer nie. Die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum is in reaksie op die behoefte aan finansiële hulp vir tersiêre opleiding gestig.

  Besoek gerus www.helpendehand.co.za.
  Finansiele hulp vir tersiere opleiding as Solidariteit-lid
  Jou Solidariteit-lidmaatskap gee vir jou 'n beter kans om finansiële hulp vir tersiêre opleiding te bekom. Lede, asook hulle afhanklike kinders, kry addisionele punte en kwalifiseer daarom makliker.

  Besoek gerus www.helpendehand.co.za.
  Loopbaan
  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Bekostigbare Beroepsvoorligting
  Die doel van die beroepsvoorligtingprogram is om aan Afrikaanse jongmense landswyd 'n bekostigbare beroepsleidingdiens ten opsigte van vakkeuses en beroepskeuses te bied. Professionele begeleiding word aan jongmense gebied om te verseker dat hulle die nodige kennis en vaardighede bekom en 'n ingeligte besluit oor hul toekoms kan neem. 'n Verskeidenheid pakkette is beskikbaar en die koste van die psigometriese toetse kan van mediese fondse teruggeëis word.
  Kontakbesonderhede: 0861 25 24 23 of diens@helpendehand.co.za

  Besoek gerus www.helpendehand.co.za.
  Afslag vir lede
  Om lede te bedank vir hulle lojale steun het Solidariteit 'n spesiale afslag op die beskikbare pakkette vir hulle beding. Onthou om te noem dat jy lid is van Solidariteit!
  Loopbaangids
  Om 'n beroep te kies is, seker een van die belangrikste keuses van 'n jongmens se lewe. Maak dus dubbeld seker dat jy reg kies.

  Besoek gerus www.helpendehand.co.za om Helpende Hand se aanlyn loopbaangids te lees.
  Inligting oor verskillende loopbane
  Lees meer oor verskillende beroepe.

  Besoek gerus www.helpendehand.co.za.
  Opstel van CV's
  Solidariteit doen meer as om lede te help om hulle werk te behou. Die vakbond wil ook hulle werksomstandighede en -vooruitsigte help verbeter. Jou CV is die eerste indruk wat 'n voornemende werkgewer van jou kry en daarom is dit belangrik dat dit volledig en professioneel opgestel word. Klik hier indien jy hulp met die opstel van jou CV benodig.
  WerkNet
  WerkNet is 'n gratis Afrikaanse werksoekportaal. Dit is 'n interaktiewe elektroniese platform waar werksoekers hulle CV's kan oplaai en kyk vir poste en werkgewers beskikbare poste kan adverteer en geskikte kandidate kan soek. Solidariteit Helpende Hand is nie 'n personeelplasings- en werwingsagentskap nie en aanvaar nie verantwoordelikheid vir die keurings- en plasingsproses nie.

  Besoek gerus www.werknet.co.za.
  Hanteer navrae oor werkskontrakte
  Die ondertekening van jou eerste werkskontrak kan intimiderend wees, veral as jy nie op hoogte is van die basiese voorwaardes van indiensneming nie. Indien jy onseker is oor iets in jou kontrak, kontak Solidariteit gerus by 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za.
  Arbeidsdienste

  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Werksverwante regshulp
  Solidariteit se Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies. Die Algemene Litigasie-afdeling fokus veral daarop om sake by instellings soos die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) en bedingingsrade van die verskillende bedrywe aanhangig te maak vir beslegting.

  Kontak Solidariteit Regsdienste se Algemene Litigasie-afdeling by 012 644 4300 of regsdienste@solidariteit.co.za aan.
  Arbeidshof
  Solidariteit se Arbeidshofafdeling bied 'n uitgebreide reeks arbeidsverwante dienste aan Solidariteit-lede. Die afdeling hanteer arbeidsgeskille van Solidariteit-lede wat in die arbeidshof beslis moet word. Daarby hanteer die afdeling sake van diskriminasie en onbillike aflegging asook kontraktuele eise

  Kontak die Arbeidshofafdeling by 012 644 4300 of regsdienste@solidariteit.co.za
  Telefoniese sivieleregsadvies
  Solidariteit bied telefoniese sivielregtelike advies aan lede.
  Kontakbesonderhede: 0861252423 of diens@solidariteit.co.za.
  Advies oor wantoepassing van regstellende aksie
  Solidariteit het reeds baie navorsing oor die toepassing van regstellende aksie in Suid-Afrika gedoen. Indien jy as gevolg van die wantoepassing van regstellende aksie benadeel word, kontak ons by 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za.
  Verwysing na 'n goeie Beroepsielkunde
  Kontak gerus vir Bertus Swanepoel by 076 010 4952 of bertus.swanepoel@gmail.com om 'n afspraak te maak.
  Afslag op Beroepsielkunde
  Om lede te bedank vir hul lojale steun het Solidariteit 'n spesiale afslag op konsultasies vir lede met die beroepsielkundige Bertus Swanepoel beding. Onthou om te noem dat jy lid is van Solidariteit!
  Maatskaplike advies
  Lede van Solidariteit en ondersteuners van Helpende Hand is welkom om die maatskaplike werker oor maatskaplike kwessies te kontak.

  Maatskaplike kwessies kan per e-pos, telefonies of persoonlik aangemeld word. Die doeltreffendste metode van aanmelding is e-pos. Lede is ook welkom om 'n afspraak met die maatskaplike werker te maak. Die maatskaplike werker tree in 'n adviserende hoedanigheid op en sal nie noodwendig self 'n saak kan hanteer nie. Ten einde hierdie diens doeltreffend te kan lewer, is daar gereelde kontak tussen die maatskaplike werker en ander welsynsorganisasies en belanghebbendes in die gemeenskap.

  Die maatskaplike werker kan nie help met finansiële nood, materiële hulp, behuising, statutêre dienste of die bevestiging van die identiteit van pensionarisse wat 'n pensioen by die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (Sassa) ontvang nie.

  Kontakbesonderhede: 0861 25 24 23 of diens@helpendehand.co.za

  Besoek ook gerus www.helpendehand.co.za.
  Beroepsgesondheid en -veiligheid

  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Eisproses en vorms
  Lees meer oor die eiseproses of klik hier vir alle verwysingsvorms en klagtevorms rakende beroepsbeserings en -siektes.
  Bystand met eise vir beroepsbeserings en siektes
  Die beskerming van ons lede in die werkplek voor sowel as ná werkplekbeserings is van uiterste belang.

  Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.
  Bystand en advies met beroepsgesondheidsprobleme by die werkplek
  Die Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid se doel is om die regte en belange van Solidariteit-lede in die strewe na 'n veilige werkplek te beskerm. Hierdie doelwit is een van die belangrikste skakels in Solidariteit se waardeketting wat daarop gemik is om omvattende beskerming aan lede te bied.

  Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.
  Bystand en advies met beroepsgesondheidondersoeke
  Solidariteit bied bystand en advies rakende ondersoeke voortspruitend uit beroepsbeserings en -siektes.

  Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes (No. 130 van 1993) maak voorsiening vir die toekenning van vergoeding ten opsigte van arbeidsongeskiktheid wat veroorsaak word deur beroepsbeserings en -siektes, of sterftes wat die gevolg van sodanige beserings of siektes is. Daarby maak die wet voorsiening vir aangeleenthede wat met beroepsbeserings, -siektes en -sterftes verband hou.

  Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.
  Finansiële dienste

  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Gratis finansiële advies
  Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) bied finansiële oplossings deur waardegedrewe advies en uitnemende diens te verskaf.

  Skakel SFD vandag nog by 0861 10 10 05.
  Bekostigbare motor en huisinhoudversekering
  Help die vakbond groei deur jou motor- en huisinhoudversekering by Solidariteit uit te neem. Bel ons by 0861 10 10 05 vir 'n gratis kwotasie.
  Bekostigbare Lewens, ongeskiktheidsdekking en inkomstebeskerming
  Wat sal gebeur as jy more nie meer 'n inkomste kan verdien nie?
  Solidariteit Finansiële Dienste kan dié vraag gratis vir jou beantwoord.
  Skakel ons vandag nog by 0861 10 10 05.
  Bekostigbare bykomende Regshulpversekering
  Kry die mag van die wet aan jou kant. Solidariteit Finansiële Dienste, in samewerking met Legal X, bied addisionele regshulpversekering vir Solidariteit-lede. Hierdie diens sluit die volgende in:
  • Telefoniese regshulp – 24 uur per dag
  • Regsverteenwoordiging ter waarde van R45 000 per jaar
  • Onbeperkte toegang tot regsdokumentasie
  • Afslagtariewe op eiendomsoordragte
  Skakel 0861 765 734 of besoek www.legalex.co.za
  Gratis hulp met beleggings
  Maak jy genoeg voorsiening vir jou gesin vir die dag wat jy nie meer daar sal wees om vir hulle te voorsien nie?

  Solidariteit Finansiële Dienste kan dié vraag gratis vir jou beantwoord.

  Skakel SFD vandag nog by 0861 10 10 05.
  Gratis aftreebeplanning
  Het jy genoeg voorsiening gemaak vir jou oudag?

  Solidariteit Finansiële Dienste kan dié vraag gratis vir jou beantwoord.

  Skakel SFD vandag nog by 0861 10 10 05.
  Belastingadvies
  Betaal jy te veel belasting? Wat kan jy alles terugeis van die ontvanger van inkomste?

  Solidariteit Finansiële Dienste kan dié vrae gratis vir jou beantwoord.

  Skakel SFD vandag nog by 0861 10 10 05.

  Welstandvoordele

  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Mediesefondsadvies
  Solidariteit bied professionele advies oor mediese fondse.

  Solidariteit het 'n kontrak met 'n diensverskaffer wat 'n behoeftepeiling kan doen om jou te help om die mediese fonds te kies wat die beste by jou persoonlike omstandighede pas.

  Stuur 'n e-pos na solidariteit@health2wellness.co.za
  Verwysing na 'n goeie Leefstyl afrigter
  Kontak Paul Smit gerus by:

  082 721 4000
  paul@paul-smit.co.za
  www.paul-smit.co.za
  Afslag op tariewe
  Om lede te bedank vir hulle lojale steun het ons 'n spesiale afslag op konsultasies met leefstylafrigter en verhoudingspesialis Paul Smit beding. Onthou om te noem dat jy lid is van Solidariteit!
  Welstand advies
  Solidariteit bied gratis advies om jou welstand te bevorder. Kom kuier op ons welstandblad vir advies en wenke oor hoe om jou lewe weer balans te gee.
  Atletiekklub
  Wil jy graag 'n stokperdjie beoefen? Wil jy meer aktief wees en die buitelewe geniet? Dan is die Solidariteit Atletiekklub ideaal vir jou! Dié atletiekklub bestaan uit 'n hegte groep van 220 ywerige drawwers wat saam oefen en aan wedlope deelneem. Daarby word die klub onder die top 15 in Noord-Gauteng geklassifiseer en skop hy stof in baie ander klubs se oë wat ledetalle betref. Teen 'n eenmalige aansluitingsfooi van slegs R150 is dit beslis die moeite werd om die ondersteuning van die klub en sy lede te geniet. Sluit sommer vandag nog aan!

  Kontak ons by atletiek@solidariteit.co.za.
  Sterftevoordeel

  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Opstel Testament & Boedelbereddering
  Solidariteit stel vir lede 'n gratis testament op. Die testament word ook gratis gestoor.

  Kontakbesonderhede: 012 362 1552 of fineks@wvs.co.za.
  Begrafnisvoordeel
  Solidariteit-lede wat daarvoor kwalifiseer, ontvang 'n omvattende begrafnisvoordeel. Hierdie voordeel sluit 'n lid se huweliksmaat/genomineerde gade/lewensmaat en afhanklike kinders jonger as 21 jaar in. Alle eise moet binne ses maande ná die afsterwe van 'n lid, 'n lid se gade of 'n afhanklike ingedien word. Skakel 0861 25 24 23 of jou naaste Solidariteit-dienskantoor.

  Klik hier vir meer inligting oor die begrafnisvoordeel
  10 % Korting op grafstene wanneer AVBOB of Martin's gebruik word
  Wanneer Solidariteit-lede van AVBOB of Martin's se dienste gebruik maak, kry hulle 'n 10%-korting op grafstene. Hierdie voordeel geld ook vir 'n lid se huweliksmaat/genomineerde gade/lewensmaat en afhanklike kinders jonger as 21 jaar. Skakel 0861 25 24 23 of jou naaste Solidariteit-dienskantoor.

  AVBOB:
  Die volgende nommers kan geskakel word:
  - 0861-3863725 (0861Funeral)
  - 08611-28262 (08611AVBOB)

  Martin's
  0860 911 777
  Ontspanning

  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Solidariteittydskrif & Elektroniese Nuusbrief
  Die Solidariteit Tydskrif kommunikeer belangrike arbeidskwessies en verwikkelinge in die arbeidsmark aan lede. Die tydskrif verskyn ses keer per jaar. Skakel 0861 25 24 23 of besoek www.solidariteittydskrif.co.za vir meer inligting oor die tydskrif.

  Soldeer is Solidariteit se weeklikse nuusbrief wat per e-pos aan lede gestuur word. Dit bevat nuus oor die jongste verwikkelinge by Solidariteit en in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Klik hier om op die gratis nuusbrief in te teken.
  Kraal-klub
  Solidariteit-lede kan gratis aan die Kraal-klub behoort. Kraalklub-lede kry 10%-afslag op Kraal Uitgewers se publikasies. SMS "KRAAL" na 32347 om lid te word of besoek www.kraaluitgewers.co.za.
  Vakansievoordeel: 20% afslag op akkommodasie:
  Kokoriba
  Kom ontspan in die Bosveld teen 20%-afslag. Alle volopbetaalde lede van die Solidariteit Beweging kwalifiseer vir 20%-afslag by Kokoriba. Lidmaatskap sal nagegaan word voor die afslag toegestaan word. Lede moet self by Kokoriba wees gedurende die tydperk waarvoor hulle 'n bespreking gemaak het. Lede moet hulle lidmaatskapkaart of identiteitsdokument aan die oord se ontvangspersoneel toon. Die afslag geld slegs vir een eenheid per gesin. Ten minste een lid van die gesin moet 'n lid van die Solidariteit Beweging wees. Hierdie voordeel geld nie oor Paasnaweke en gedurende Desember-skoolvakansies nie. Vir meer besonderhede besoek www.kokoriba.co.za

  Klik hier vir meer inligting oor die vakansievoordeel
  Aan de Vliet
  Die oord is in die hart van die skilderagtige Panorama-roete in Mpumalanga geleë. Daar is talle bekende toeriste-aantreklikhede binne 60 km vanaf Aan de Vliet, wat aan besoekers die geleentheid bied om hierdie wonders te besoek en betyds "tuis" te wees om te ontspan en die dag met 'n tradisionele braai by hul akkommodasie-eenheid af te sluit. Hierdie voordeel geld nie oor Paasnaweke en gedurende Desember-skoolvakansies nie. Vir meer besonderhede besoek www.aandevliet.co.za

  Klik hier vir meer inligting oor die vakansievoordeel
  Santana Vakansieoord
  Kom ontspan op die strand teen 20% afslag! Alle vol-opbetaalde Solidariteit-lede kwalifiseer vir ʼn 20%-afslag by Santana Vakansieoord. Lidmaatskap sal nagegaan word voor die afslag toegestaan word. Lede moet self by Santana wees vir die tydperk waarvoor hulle 'n bespreking gemaak het. Lede moet hulle lidmaatskapkaart of identiteitsdokument aan die oord se ontvangspersoneel toon. Die afslag geld slegs vir een eenheid per gesin. Ten minste een lid van die gesin moet 'n Solidariteit-lid wees. Hierdie voordeel geld nie oor Paasnaweek en gedurende 1 Desember-10 Januarie nie. Besoek www.santana.co.za vir meer inligting.

  Tel: 039 312 2443
  Epos: jannie@santana.co.za

  Klik hier vir meer inligting oor die vakansievoordeel
  Afslag op uitgesoekte vertonings
  Solidariteit-lede kry van tyd tot tyd afslag op uitgesoekte teatervertonings. Hierdie aanbiedinge word op sosiale media en in Soldeer aan lede gekommunikeer. Klik hier om op Soldeer in te teken.
  Bevallingsvoordeel

  Klik op die opskrifte om meer inligting oor die voordele te sien:

  Bevallingsvoordeel
  'n Bevallingsvoordeel van R1 350 word per kind aan vroulike lede met 12 maande ononderbroke Solidariteit-lidmaatskap betaal. Alle eise moet binne ses maande ná die bevallingsdatum ingedien word.

  Kontaknommer: 0861 25 24 23
 • Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close