BEL ONS: 012 644 4300

versoening-header-afr

Dankie vir u petisie! Nog nie ʼn lid van Solidariteit nie? Moenie wag totdat jy jou in ʼn werkskrisis bevind nie! Stuur jou kontakbesonderhede aan ons en ons skakel jou om jou aansluiting te reël. Klik hier.

Geen persoonlike inligting buiten u naam en van sal aan die vergoedingskommissaris bekendgemaak word nie. Ons hou u per SMS en per e-pos op hoogte van die veldtog se vordering. Wanneer u die petisiebrief onderteken, veronderstel dit dat Solidariteit u mag kontak oor hierdie en ander projekte van die vakbond.

Terug na vergoedinskommissaris hoofblad

——————-

versoening-header-eng

Thanks for your petition! Not a member of Solidarity yet? Don’t delay until you have a job crisis! Send your contact details to us and we’ll contact you to enlist you as a member. Click here.

No personal details other than your name and surname would be disclosed to the compensation commissioner. We’ll update you by SMS and email on the campaign’s progress. By signing the petition letter it is presumed that Solidarity may contact you about this and other projects of the trade union.

Back to Compensation Commissioner main page

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Maak toe / Close