BEL ONS: 012 644 4300

versoening-header-eng

Ope brief aan mnr. Shadrack Mkhonto, die vergoedingskommissaris

Afskrifte aan:
• Die agbare minister Mildred Oliphant, minister van arbeid
• Me. L.E. Yengeni, voorsitter van die portefeuljekomitee oor arbeid
• Mnr. T. Lamati, direkteur-generaal van die departement van arbeid

Geagte mnr. Mkhonto

Oproep vir die onmiddellike en effektiewe verbetering van dienslewering deur die kantoor van die vergoedingskommissaris in verband met vergoeding vir beroepsbeserings en -siektes

As ’n vakbond is Solidariteit uiters besorg oor die gesondheid en veiligheid van sy lede en van werkers in die algemeen en ons plaas dus ’n hoë premie daarop. As bewys van ons verbintenis daartoe het Solidariteit ’n afdeling vir beroepsgesondheid en-veiligheid gevestig wat hom daaraan wy om die gesondheid en veiligheid van werkers te bevorder en om die negatiewe gevolge van beroepsiektes en beserings wat opgedoen word, ligter te maak.

Solidariteit staan tans ongeveer 800 van sy lede by met hul eise teen die Vergoedingsfonds. Die vakbond is geweldig besorg oor die feit dat weinig vordering gemaak is om hierdie eise te finaliseer. Dit moet duidelik voor die deur van ’n totale gebrek aan dienslewering deur die kantoor van die vergoedingskommissaris gelê word.

Mnr Mkhonto, die eisers is mense met gesinne wat die trauma van ernstige besering of siekte moes verduur en baie van hulle is nie in staat om met hul werk voort te gaan nie. Mediese rekeninge hoop op omdat medici nie bereid is om jare lank te wag om deur u kantoor betaal te word nie.

Dienslewering deur u kantoor skiet al meer as tien jaar lank ver tekort en ons besorgdheid hieromtrent is al by verskeie geleenthede aan u oorgedra. Ons het u selfs in sommige gevalle voor die hof gedaag.

Van die probleme wat ervaar word, is die volgende:

 1. Nadat eise toegeken is, neem dit lank om toekennings op die stelsel te registreer.
 2. Die diens wat die oproepsentrum lewer, is hopeloos onvoldoende. Nie net is dit normaal om vir ten minste 45 minute lank te wag voordat ’n oproep beantwoord word nie en as dit wel gebeur, word die oproep dikwels net geneem en dadelik beëindig sonder dat ’n woord gewissel is, of foutiewe inligting word verstrek. Ek moet beklemtoon dat dit wil voorkom asof dit die standaardwerkprosedure is aangesien dit ’n daaglikse probleem is en nie in geïsoleerde gevalle gebeur nie.
 3. Solidariteit het vir langer as ’n jaar lank nie fakse vanaf die vergoedingsfonds ontvang nie omdat die faksmasjien buite werking was. Dit is altans wat ons van personeellede van die vergoedingsfonds verneem.
 4. Sommige personeellede erken dat hulle nie vertroud is met die stuur van e-posse nie en is byvoorbeeld nie seker hoe om aanhangsels by e-posse aan te heg nie.
 5. Sedert die desentralisasie van die vergoedingsfonds se kantoor ontvang Solidariteit dikwels geen antwoord op navrae wat aan die streekkantore gerig is nie.
 6. Dit wil voorkom asof die bedrywighede van die vergoedingskantoor ná die instelling van die Umehluko-stelsel geheel en al tot stilstand gekom het:
  • Werknemers en vakbonde wat werkers verteenwoordig is vir alle praktiese doeleindes daarvan uitgesluit om dokumentasie aan die vergoedingsfonds voor te lê. Slegs werkgewers en dokters mag op die stelsel registreer en dokumente indien, alhoewel die reg van werknemers om eise en dokumente self in te dien, erken word deur die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes (No. 130 van 1993).
  • Dokumentasie word nie in gedrukte formaat aanvaar nie. Slegs dokumente wat elektronies deur ’n werkgewer of ’n dokter ingehandig is, word aanvaar.
  • Werknemers en vakbonde wat namens werknemers optree, het nie toegang tot die Umehluko-stelsel om vordering wat met eise gemaak word, te monitor nie.
  • Sedert die instelling van die Umehluko-stelsel is min, indien enige vergoedingsbetalings aan enige van die persone wat deur Solidariteit verteenwoordig word, gemaak – in weerwil daarvan dat die eise vir uitbetaling goedgekeur is.

Ons dring daarop aan dat doeltreffende en onmiddellike stappe geneem word om ’n behoorlike vergoedingsdiens aan werkers te lewer.

Ons doen ’n beroep op die eerbare minister, Mildred Oliphant, me. Lumka Yengeni, die voorsitter van die portefeuljekomitee oor arbeid, en mnr. Thobile Lamati, direkteur-generaal van die departement van arbeid om die vergoedingskommissaris aanspreeklik te hou.

Hoe lank moet ons wag? Meneer die Vergoedingskommissaris, waar is u?

Die uwe

Petisie is tans gesluit

Geen persoonlike inligting buiten u naam en van sal aan die vergoedingskommissaris bekendgemaak word nie. Ons hou u per SMS en per e-pos op hoogte van die veldtog se vordering. Wanneer u die petisiebrief onderteken, veronderstel dit dat Solidariteit u mag kontak oor hierdie en ander projekte van die vakbond.

versoening-1-min-eng foto
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Registreer / Register

Maak toe / Close