BEL ONS: 012 644 4300

Algemene Inligting
Verklaring Vir Toegang

Neem kennis dat Solidariteit die reg van toegang voorbehou.Toegang is onderworpe aan die voltooiing van hierdie dokument.

+27
Sleutel jou selfoon nommer sonder die eerste 0 in
Was u binne die afgelope 14 dae in kontak met iemand wat gediagnoseer is met COVID-19? *
Ly u tans aan een van die volgende simptome – Indien jy koors of twee of meer van die ander simptome ervaar, moet jy nie kantoor toe kom nie en dadelik jou lynbestuurder kontak. *
Indien jy "Ja" geantwoord het op die vorige vraag; watter een van die simptome?
Tyd *
:
VERKLARING: Ek verklaar dat die inligting hierin geopenbaar, na die beste van my wete, korrek is. Ek onderneem om Solidariteit binne 24-uur in kennis te stel indien ek gediagnoseer sou word met COVID-19, vir doeleindes van kontak opsporing. *

Registreer / Register

Maak toe / Close