BEL ONS: 012 644 4300
Verklaring Vir Toegang

Neem kennis dat Solidariteit die reg van toegang voorbehou.Toegang is onderworpe aan die voltooiing van hierdie dokument.

Was u binne die afgelope 14 dae in kontak met iemand wat gediagnoseer is met COVID-19? *
Ly u tans aan een van die volgende simptome? *
Indien "Ja" geantwoord op die vorige vraag; watter een van die simptome?
Tyd *
:
VERKLARING: Ek verklaar dat die inligting hierin geopenbaar, na die beste van my wete, korrek is.Ek onderneem om Solidariteit binne die volgende 14 dae in kennis te stel indien ek gediagnoseer sou word met COVID-19, vir doeleindes van kontak opsporing. *

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Maak toe / Close