BEL ONS: 012 644 4300
2006
Dieselfde pos word weer geadverteer. Renate Barnard doen weer aansoek en word vir 'n onderhoud genooi. Sy is weereens, volgens die keurkomitee, die geskikste kandidaat vir die pos. Die afdelingskommissaris gaan hierdie keer akkoord met die paneel se aanbeveling en skryf 'n bykomende aanbeveling aan die nasionale kommissaris waarin Renate Barnard se aanstelling in die pos aanbeveel word. Die nasionale ommissaris besluit egter om nie die aanbeveling goed te keur nie en die pos word vir die tweede opeenvolgende keer teruggetrek met die hoofrede dat die aanstelling van 'n wit vrou nie die SAPD se bereiking van rasteikens sou bevorder nie. Die aanbeveling word gemaak dat die pos vir die derde keer geadverteer word, ten einde te poog om 'n persoon van kleur aan te stel.

Dieselfde pos word weer geadverteer. Renate Barnard doen vir die derde keer aansoek vir die pos. Alvorens enige onderhoude gevoer kan word, word die pos onttrek.

Renate Barnard dien 'n interne grief in ten opsigte van die SAPD se versuim om haar, op grond van haar velkleur, in die pos aan te stel. Die grief word deur haarself en haar broer, kolonel (Adv) Johan Böning hanteer. Die SAPD wil nie skik nie en nadat Renate 'n mediasiesertifikaat vanaf 'n interne mediator verkry, word die aangeleentheid na die KVBA verwys.
2009
Die saak kom voor vir verhoor in die Arbeidshof in Johannesburg voor regter Paul Pretorius. Advokaat John Grogan (SC) hanteer die saak namens Solidariteit en Renate. Tydens die hofsaak wat vier dae duur, word getuienis van die SAPD se diensbillikheidshoof, kolonel Ramathoka (die enigste getuie wat die staat gebruik) aangehoor. Die keurkomitee se voorsitter, generaal-majoor Abrie Burger getuig namens Renate in die hof. Renate lewer haar getuienis op die laaste dag. Uitspraak word voorbehou.
2011
Die saak dien in die Arbeidsappèlhof in Johannesburg. Betooghoofde word voorgehou. Solidariteit word weereens verteenwoordig deur advokaat Grogan (SC) en die SAPD se saak word deur advokaat Cassim (SC) hanteer. Uitspraak word voorbehou.
2013
Die saak word na die Hoogste Hof van Appèl in Bloemfontein verwys. Advokaat Martin Brassey tree namens Solidariteit en Renate op.

Uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl is in die guns van Solidariteit en Renate. Die vyf appèlregters besluit eenparig dat die SAPD wel onbillik teen Renate gediskrimineer het deur haar twee kere op grond van die polisie se diensbillikheidsplan die pos te weier. Die hof maak ook melding van die feit dat die SAPD nie een van die ander twee aanbevole swart kandidate aangestel het om sodoende diensbillikheidsteikens te bereik nie. Die SAPD word ook gekritiseer omrede 'n senior pos telkens teruggetrek word en weer geadverteer word. Volgens die hof se uitspraak is die nasionale kommissaris van die SAPD ingevolge die Grondwet verplig om die polisie op 'n effektiewe en ekonomiese wyse te bestuur. Die SAPD doen aansoek om die aangeleentheid na die Grondwethof in Johannesburg te verwys. Aansoek om verlof tot appèl word toegestaan.

Registreer / Register

Maak toe / Close