BEL ONS: 012 644 4300
Solidariteit Wêreld (www.solidariteit.co.za)
Inligting by gewerk: 13 Julie 21

Inleiding

  Die Solidariteit Wêreld is 'n onafhanklike webwerf, saamgestel en gepubliseer op http://solidariteit.co.za, deur die vakbond, Solidariteit.

  Die Solidariteit Wêreld is spesifiek saamgestel met die doel om dienste te lewer aan lede en ondersteuners van Solidariteit. Die gebruik van die Solidariteit Wêreld webwerf is gratis, alhoewel sekere dienste, wat moontlik van tyd tot tyd deur onafhanklike diensverskaffers of adverteerders gelewer kan word, betaling vereis.

  Die Solidariteit Wêreld poog daarin om die gebruikers bloot te stel aan al die instellings van die Solidariteit Beweging en die betrokke voordele en dienste daarvan.

Waardes

Gesprekvoering op die webwerf geskied binne 'n bepaalde ruimte van voorkeure en die webwerf se inhoud weerspieël dit.

Christelike waarderaamwerk: Gesprekvoering vind binne 'n Christelike raamwerk plaas en die styl en inhoud van gesprekvoering sal daardeur beïnvloed word.

Individuele vryheid: Elke mens is in die eerste plek vir hom- of haarself verantwoordelik en behoort vry van dwang te wees om sy/haar roeping na te streef.

Vrye gemeenskapsvorming: Elke mens behoort hom- of haarself in gemeenskapsverband te kan uitleef – die hoekstene van die beskawing en 'n sinvolle lewe.

Respek aan die gesag van die tradisie: Die bewyslas vir die verwerping van 'n gebruik of tradisie rus op die verwerper.

Aanslag: Artikels handhaaf 'n beskaafde toon. Lesers kan die artikels uitdagend, maar tog nie uittartend vind nie.

Beperkte aanspreeklikheid en vrywaring

Die gebruiker gebruik die webwerf op eie risiko.

Deur die gebruik van http://solidariteit.co.za of, anders genoem, Solidariteit Wêreld, gee die gebruiker Solidariteit toestemming om hom/haar te kontak op enige van die kontakbesonderhede wat tydens die skep van sy/haar gebruikersprofiel aangegee is.

Solidariteit streef na die plasing van oorspronklike materiaal en na die oop, billike en onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings en kommentaar van gebruikers van hierdie webwerf is dus hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van Solidariteit nie.

Solidariteit bied geen waarborge met betrekking tot die webwerf of die inhoud daarvan nie.

Solidariteit waarborg nie die waarheid of korrektheid van enige inligting wat op die webwerf verskyn nie. Alhoewel Solidariteit alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van die dienste en inligting te verseker, is dit die gebruiker se verantwoordelikheid om die waarheid of korrektheid daarvan na te gaan.

Solidariteit is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ook al wat die gebruiker mag ly of aangaan as gevolg van sy/haar toegang tot of gebruik van enige inligting vervat op die webwerf nie, insluitend, sonder beperking, enige verlies, uitgawe of skade wat tot stand gekom het as gevolg van een van die volgende:

 • foutiewe inligting vervat op die webblad;
 • ongemagtigde toegang tot of wysiging van die webblad deur 'n derde party;
 • die onbeskikbaarheid van die webblad;
 • die vernietiging van die gebruiker se data of rekenaartoerusting, of die data of rekenaartoerusting van 'n derde party wat die gebruiker gebruik het om toegang tot die webblad te verkry;
 • Skakeling of handeldrywing met of gebruik van dienste van 'n onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op Solidariteit Wêreld.

Die gebruiker vrywaar Solidariteit teen enige aanmaning, eis of regsaksie wat teen Solidariteit en/of die instellings van die Solidariteit Beweging ingestel word wat direk of indirek voortvloei uit die gebruiker se gebruik van, deelname tot, of toegang tot hierdie webwerf.

Solidariteit behou die reg voor om die webwerf en/of die inhoud daarvan op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort.

Die gebruiker is self verantwoordelik vir enige inhoud wat die gebruiker aan Solidariteit stuur, op die webwerf laai of deur middel van Solidariteit aan 'n derde party aanstuur.

Solidariteit sal nie verantwoordelik gehou word vir die verlies van enige inhoud wat die gebruiker op die webblad laai of deur die webblad aangestuur is nie en dit is die gebruiker se eie verantwoordelikheid om self 'n reserwekopie te maak.

Sonder om afbreuk te doen aan die algemene strekking van die voorafgaande, erken en aanvaar die gebruiker dat wanneer hy/sy enige publikasie, kommentaar, inligting of enige ander bydrae op die webwerf plaas, dit as gevolg van laster moontlik tot moontlike benadeling kan lei deur ander gebruikers van Solidariteit Wêreld wat op die webblad publiseer.

Sonder om afbreuk aan die voorafgaande te doen, vrywaar die gebruiker Solidariteit voorts teen enige lastereis wat die gebruiker moontlik teen 'n ander Solidariteit Wêreld-gebruiker kan instel of wat deur sulke ander gebruikers teen hom/haar ingestel kan word.

Privaatheid

Die gebruiker gee toestemming dat Solidariteit sy/haar persoonlike inligting mag insamel wat die gebruiker aan ons bekend maak deur die webwerf te gebruik.

Solidariteit kan sodanige persoonlike inligting gebruik vir doeleindes van bemarking van produkte binne die Solidariteit Beweging en vennote, asook om die funksionaliteit van die webblad te verbeter. Die Verbruiker gee by aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes toestemming dat hy of sy deur Instellings binne die Solidariteit Beweging gekontak kan word om produkte en dienste bekend te stel en dat sy of haar persoonlike inligting vir historiese, statistiese en navorsingsdoeleindes gebruik mag word.

Solidariteit sal slegs die gebruiker se persoonlike inligting met derde partye deel wat gekeur is en dienste op die webwerf lewer. Hierdie is derde partye wat duidelik op die webwerf aangedui is op die spesifieke portaal waar die gebruiker sy/haar inligting deel.

Solidariteit sal nie die gebruiker se inligting met enige ander party, wat nie 'n vennoot van die webwerf is nie, deel sonder om vooraf die gebruiker se toestemming te verkry nie, tensy Solidariteit ingevolge die heersende reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.

Die gebruiker gee hiermee toestemming dat Solidariteit sy/haar persoonlike inligting aan die webwerf se diensverskaffers en vennote mag gee ten einde die webblad te bedryf.

Koekies (cookies): 'n Koekie, ook bekend as 'n HTTP-koekie, webkoekie, of blaaierkoekie, is 'n klein hoeveelheid data wat van 'n webwerf af gestuur word en in die gebruiker se webblaaier gestoor word terwyl die gebruiker die webwerf gebruik.

Elke keer as die gebruiker die webwerf besoek, stuur die blaaier die koekie na die bediener terug om die webwerf van die gebruiker se vorige aktiwiteit te verwittig.

Koekies is 'n betroubare instrument by die ontwerp van webwerwe om inligting op 'n staat (soos items in 'n e-inkopiewaentjie) te onthou of om die gebruiker se blaai-aktiwiteite (insluitend klikke op spesifieke knoppies, intekening, of die bladsye wat maande of jare gelede deur die gebruiker besoek is) vas te lê. Solidariteit Wêreld gebruik sulke koekies.

Die gebruiker aanvaar die inhoud van paragrawe 4.6 – 4.8 hierbo.

Kopiereg

Die kopiereg en alle ander immateriële goedereregte van die webblad, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn, behoort aan Solidariteit tensy sodanige regte uitdruklik deur die outeur voorbehou is alvorens dit op die webblad gepubliseer is.

Die gebruiker mag sodanige werke besigtig, uitdruk en een kopie daarvan op sy/haar hardeskyf maak, mits:

 • dit vir persoonlike gebruik is en nie vir enige kommersiële doel aangewend word nie;
 • die gebruiker op alle kopieë 'n weergawe van ons kopiereg-kennisgewing vertoon;
 • die gebruiker nie die werke op sodanige wyse verander tot nadeel van Solidariteit nie.

Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings vervat in paragraaf 5.1 hierbo, bevestig Solidariteit dat die kopiereg in bydraes, artikels en ander literêre werke wat deur die gebruiker geskep is en aan Solidariteit gestuur word aan die gebruiker behoort. Sodra die gebruiker enige artikels, bydraes of ander literêre werke op die webblad plaas, gee die gebruiker daarmee saam ook vir Solidariteit 'n oordraagbare, ewigdurende, wêreldwye en tantième-vrye lisensie om die werke vir plasing op Solidariteit Wêreld te gebruik.

Indien die intellektuele eiendom van materiaal wat deur 'n gebruiker aangebied word vir plasing op die webblad aan 'n derde party behoort, onderneem die gebruiker om Solidariteit daarvan in kennis te stel en vrywaar die gebruiker Solidariteit teen enige eis wat die eienaar van daardie intellektuele eiendomsregte teen Solidariteit kan instel.

Die handelsmerke en kentekens op Solidariteit Wêreld is die geregistreerde, en waar toepaslik, die nie-geregistreerde, handelsmerke van Solidariteit. Niks op die webwerf mag so geïnterpreteer word om te beteken dat die gebruiker 'n lisensie of die reg verkry om enige handelsmerk sonder Solidariteit se toestemming te gebruik nie.

Inhoudsbestuur

Solidariteit Wêreld maak van tyd tot tyd gebruik van die praktyk van samevoeging (aggregation’) van inhoud deur inligting wat van ander bronne versamel is, te herpubliseer.

Saamgevoegde inhoud word altyd herskryf deur Solidariteit Wêreld se joernaliste.

Waar moontlik word nuwe inligting bygewerk.

Die oorspronklike bron van saamgevoegde inhoud word altyd aangedui, met 'n aktiewe skakel na die oorspronklike bron se artikel.

Die diskresie om te besluit watter inhoud op die Solidariteit Wêreld geplaas word, berus uitsluitlik by Solidariteit.

Skakels na derde partye

Die webwerf bevat skakels na ander webwerwe met inligting en ander materiaal wat deur derde partye geskep is. Ofskoon Solidariteit die skakels met sorg uitkies, kan Solidariteit geen aanspreeklikheid aanvaar vir die inhoud van sodanige webwerwe nie.

'n Skakel op die Solidariteit Wêreld webwerf na 'n ander webwerf beteken nie dat Solidariteit die inhoud van daardie webwerf nagegaan het nie en dit beteken ook nie dat Solidariteit daardie inhoud goedkeur nie.

Deelname deur lesers

Enige gebruiker is welkom om kommentaar te lewer en deel te neem aan Solidariteit Wêreld, welke kommentaar egter vry moet wees van rassisme, seksisme, homofobie, onvanpaste persoonlike opmerkings, ander vorms van haatspraak of kru, kras en vuil taal.

Gebruikers word gekoppel aan 'n elektroniese profiel.

Gebruikers mag slegs een profiel op Solidariteit Wêreld bedryf.

Gebruikers se kommentaar word outomaties en onveranderd op Solidariteit Wêreld geplaas soos wat dit gelewer word.

Kommentaar moet pas by die beskaafde toon en waardestelsel van Solidariteit Wêreld.

Die doelbewuste ontwrigting van gesprekke, onder meer deur irrelevante, uitlokkende stellings (“trolling” of “flaming”), word nie toegelaat nie.

Agtervolging van mede-kommentators (“stalking”) deur voortdurend op hul kommentaar te fokus en in die weg te staan van sinvolle reaksie op daardie kommentators word nie toegelaat nie.

Herhaaldelike plasing van dieselfde inhoud in verskillende kommentaarstukke of die plasing van irrelevante inligting of skakels na irrelevante webadresse, word nie toegelaat nie.

Rassistiese en seksistiese kommentaar, of kommentaar wat andersins aanstootlik of diskriminerend van aard is, word nie toegelaat nie.

Ander lesers, gebruikers en kommentators mag nie persoonlik aangeval en/of verneder word nie.

Kommentaar moet relevant wees tot die artikel waarop kommentaar gelewer word.

Kommentaar wat geweld aanwakker, haatspraak verteenwoordig, kru of vuil taalgebruik insluit, of lasterlik of Godslasterlik van aard is, sal nie geduld word nie.

Die suksesvolle plasing van kommentaar is onderhewig aan 'n outomatiese siftingsproses gebaseer op 'n vooraf vasgestelde lys ongewenste en onaanvaarbare woorde en frases.

Skakeling, handeldrywing of prysvasstelling met, of gebruik van dienste van 'n onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op Solidariteit Wêreld bly die uitsluitlike verantwoordelikheid van die gebruiker.

Solidariteit sal nie as middelman of agent van enige gebruiker van die Solidariteit Wêreld of onafhanklike diensverskaffer of adverteerder optree nie.

Deur die Solidariteit Wêreld-webwerf of enige gedeelte daarvan, ingesluit maar nie beperk tot portale, Solidariteit se Facebook-bladsy en die blogs nie, of die Solidariteit-nuusbrief (gesamentlik die "webwerf"), te gebruik, verbind die gebruiker hom-/haarself aan die gebruiksvoorwaardes soos hier uiteengesit. Die gebruiksvoorwaardes tree in werking op die tydstip wanneer die gebruiker die webblad vir die eerste keer gebruik en vorm 'n ewigdurende ooreenkoms tussen die gebruiker en Solidariteit.

Indien gebruikers hulself nie wil laat bind deur die bepalings en voorwaardes, soos hierin uiteengesit is nie, moet hulle hulself daarvan weerhou om die webwerf te besoek, te gebruik en/of om bydraes te lewer.

Solidariteit Wêreld hou die reg voor om sonder verdere kennisgewing enige kommentaar wat ons insiens nie onderhewig is aan die bepalings van hierdie beleid nie, eensydig te verwyder.

Die gebruiker hoef nie in kennis gestel te word indien sy/haar kommentaar verwyder word nie, en redes vir die verwydering hoef nie deur Solidariteit Wêreld verskaf te word nie.

Klagtes

Indien enige gebruiker 'n klagte/grief oor 'n ander gebruiker se kommentaar en/of profiel indien, sal dit deur Solidariteit Wêreld ondersoek word.

Die voorkeurmeganisme vir kommentaar- en profielbeheer is die oordeel van ander gebruikers wat onvanpaste kommentaar en/of profiele aanmeld met behulp van die ingeboude klagtemeganisme.

Die funksionaliteit waarmee klagtes aan Solidariteit Wêreld gerig kan word, is geleë in die Kommentaar-blokkie onderaan elke artikel, by die skakel “Rapporteer”.

Kommentaar waaroor 'n sekere aantal klagtes ontvang is, soos van tyd tot tyd deur die redaksie bepaal, word normaalweg verwyder.

Kommentaar waaroor deeglik gemotiveerde klagtes ontvang word, selfs in die afwesigheid van klagtes van ander gebruikers, word na meriete beoordeel.

Met die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar die gebruikers dat hul kommentare en/of profiele gewysig of verwyder mag word indien dit nie aan hierdie bepalings en voorwaardes voldoen nie.

Indien 'n gebruiker hom-/haarself herhaaldelik skuldig maak aan die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes, kan hy/sy ingevolge klousule 8.18 hierbo, permanent geblokkeer word om weer op Solidariteit Wêreld kommentaar te lewer of om 'n profiel te skep.

Algemeen

Solidariteit mag die bepalings en voorwaardes van die Solidariteit Wêreld te enige tyd wysig. Deur die webblad te besigtig, verbind die gebruiker hom-/haarself tot die jongste weergawe van die bepalings en voorwaardes.

Die gebruiker besef dat dit sy/haar plig is om vertroud te wees met die jongste weergawe van die Solidariteit Wêreld se bepalings en voorwaardes.

Solidariteit is as 'n vakbond geregistreer ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 (soos gewysig) en is dus slegs by magte om arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied, te behartig.

Alle regsake van lede wat buite die arbeidsregtelike sfeer val, kan deur onafhanklike diensverskaffers op die Solidariteit Wêreld hanteer word. Die gebruik van een van hierdie diensverskaffers maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie.

Solidariteit Regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer die gebruiker 'n artikel lees, moet daar gekyk word na die publikasiedatum ten einde die gebruiker in staat te stel om hom/haarself te vergewis van die jongste regsposisie.

Geen ander bepaling of voorwaarde vir die gebruik van die webwerf behalwe die nuutste weergawe op die webwerf sal as bindend beskou word nie en die gebruiker verbind hom/haarself onherroeplik hiertoe.

Indien 'n dispuut oor die inhoud van die jongste gebruiksvoorwaardes sou ontstaan, sal die besluit van Solidariteit in die verband finaal wees.

Loopbaankompas

Solidariteit het vir lede van Solidariteit en Solidariteit Jeug ’n maksimumprys beding vir die Loopbaankompas-pakket, wat ons aan gebruikers van die Loopbaankompas beskikbaar sal stel. Die maksimum koste van hierdie pakket sal op die Loopbaankompas bemark word, en hierdie bedrag sal jaarliks hersien word.

Die bedryfsielkundiges, psigometriste en opvoedkundige sielkundiges op die Loopbaankompas is onafhanklike diensverskaffers, en is nie werknemers of agente van Solidariteit nie.

 1. Hierdie diens word deur derde partye (hierna verwys as ’n diensverskaffer) aangebied. Enige verbintenis wat ’n lid met ’n diensverskaffer aangaan is tussen daardie lid en die diensverskaffer, en nie met Solidariteit nie. Dus is daar geen aanspreeklikheid van Solidariteit teenoor die lid nie.
 2. Die diensverskaffer kan geen ooreenkom namens Solidariteit aangaan nie. Die diensverskaffer kan nie enige voorstelling of waarborge gee wat ’n verpligting op Solidariteit plaas nie.
 3. Solidariteit gee nie enige waarborg of onderneming, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, skriftelik of mondelings oor die diens, die gehalte van toetse of konsultasie nie.
  1. Solidariteit aanvaar geen verantwoordelikheid vir die bemarking of die beskikbaarstelling van inligting rakende die potensiële diens nie.
  2. Solidariteit aanvaar geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van inligting wat deur die diensverskaffer aan die lid verskaf word nie.
  3. Die lid het geen eis teen Solidariteit, sy bestuur, werknemers, ondersteuningspersoneel- beamptes of agent wat uit die ooreenkoms met die diensverskaffer voortspruit of verband hou nie, hetsy ’n ooreenkoms wat tussen die lid en die diensverskaffer aangegaan is of nie.
 4. Die lid vrywaar Solidariteit, sy bestuur, werknemers, ondersteuningspersoneel- beamptes of agent, teen alle verliese, eise (insluitend, sonder beperking, skade, besering, dood, aanspreeklikheid en derdepartye), eise vir koste, koste en uitgawes van enige aard (insluitend, sonder beperking, redelike prokureursfooie) wat direk of indirek voortspruit of in verband staan met die ooreenkoms tussen die lid en die diensverskaffer hetsy ’n ooreenkoms tussen die lid en die diensverskaffer aangegaan is of nie.
 5. Hierdie diens is slegs vir opbetaalde lede van Solidariteit en Solidariteit Jeug-lede beskikbaar.
 6. Solidariteit behou die reg voor om ter enige tyd hierdie aanbieding van die diensverskaffer op die Solidariteit-platforms te wysig, te skrap, uit te brei, te beperk of ’n tydsduur daaraan te koppel.
 7. Geen vergunning, uitstel of ander toegewing wat Solidariteit aan die lid mag gee ten opsigte van die nakoming van enige verpligting ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes, word onder enige omstandighede geag ’n geïmpliseerde toestemming of uitoefening van afstanddoening daarvan te wees nie en raak nie op enige wyse enige regte van Solidariteit kragtens, of voortspruitend uit hierdie bepalings en voorwaardes nie, en stop of weerhou nie Solidariteit van die afdwinging van streng en stiptelike voldoening hiervan nie.
 8. Indien ’n lid minderjarig is moet uitdruklike toestemming van die voog van die minderjarige aan die diensverskaffer verskaf word alvorens hierdie diens aan die lid beskikbaar gestel kan word en sal die bepalings en voorwaardes, soos hier uiteengesit, ook op die voog van toepassing wees.

Registreer / Register

Maak toe / Close