BEL ONS: 012 644 4300

Hier onder is ’n opsomming van die voordele wat aan lidmaatskap van Solidariteit verbonde is. Dit is onderworpe aan die grondwet en beleid van die vakbond, asook aan die reëls soos dit in die Reëlboek vervat is, en kan sonder vooraf kennisgewing deur die Hoofraad van Solidariteit gewysig word. Klik op die ikone hieronder vir meer inligting oor die voordele. Klik hier om die ledegids te lees.

Solidariteit-lede kan vir die maandelikse ledegeld, ’n reeks voordele geniet. Alle voordele is onderhewig aan Solidariteit se bepalings en voorwaardes.

Regshulp

Solidariteit bied ’n telefoniese regshulp-diens aan lede.

Gratis regsverteenwoordiging word vir werkverwante arbeidsake wat na die KVBA of die arbeidshof verwys word, verskaf.

Kontak 0861 25 24 23 of www.regsdienste.co.za of regsdienste@solidariteit.co.za

Arbeidshof:

Solidariteit se Arbeidshofafdeling bied ’n uitgebreide reeks arbeidsverwante dienste aan Solidariteit-lede. Die afdeling hanteer arbeidsgeskille van Solidariteit-lede wat in die arbeidshof beslis moet word. Daarby hanteer die afdeling sake van diskriminasie en onbillike aflegging asook kontraktuele eise.

Kontak 0861 25 24 23 of www.regsdienste.co.za of regsdienste@solidariteit.co.za

Studievoordeel

Akademia

Studeer nauurs in Afrikaans. Akademia, 'n private Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat afstandsonderrig bied.

*Vanaf die 2022-inname kry Solidariteit-lede en hul afhanklike kinders tot en met 21 jaar 20%-afslag op die eerste jaar van studie.

Sol-Tech

Sol-Tech is Solidariteit se beroepsopleidings-instansie waar skaars vaardighede in tegniese studierigtings aangebied word. Daar word tans opleiding as elektrisiën, dieselwerktuigkundige, gereedskap- en setmaatmaker, passer en draaier, meul-maker, sweiser en trekkerwerktuigkundige aangebied. Indien daar plek by Sol-Tech is kry lede se kinders voorkeur met keuring.

Kontak 0861 25 24 23 of Navrae@sol-tech.co.za of www.sol-tech.co.za

S-leer

Solidariteit se sentrum vir voortgesette leer om die werkende se loopbaandoelwitte te help bereik.

Solidariteit-lede kry tot en met 40%-afslag op alle kursusse.

Besoek https://s-leer.co.za/

Bevallingsbystand

’n Bevallingsbystand word per kind aan vroulike lede met 12 maande ononderbroke lidmaatskap by Solidariteit betaal. Alle eise moet binne ses maande na die bevallingsdatum ingedien word. Vir die uitbetalingsbedrag, skakel 0861 25 24 23 of jou naaste dienskantoor.

Sivielregtelike advies

Solidariteit bied telefoniese sivielregtelike advies aan lede.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Studiebefondsing

Vir Solidariteit-lede en hul afhanklike kinders tel Solidariteit-lidmaatskap addisionele punte wanneer hulle by Solidariteit Helpende Hand Studiefonds-sentrum aansoek doen om finansiële hulp vir tersiêre opleiding. Solidariteit Helpende Hand bestee jaarliks miljoene rande in die vorm van rentevrye studielenings om verdienstelike studente, wat andersins nie sou kon studeer nie, te help.

Kontak 0861 25 24 23 of www.helpendehand.co.za of sfs@helpendehand.co.za

Kollektiewe bedinging

Bekwame en ervare Solidariteit-personeel beding kollektief vir beter diensvoor-waardes en salarisse vir kollektiewe lede by maatskappye waar die vakbond ’n kollektiewe ooreenkoms het.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Beroepsgesondheid & Veiligheid

Eisproses en vorms

Lees meer oor die eiseproses of klik hier vir alle verwysingsvorms en klagtevorms rakende beroepsbeserings en -siektes.

Bystand met eise vir beroepsbeserings en siektes

Die beskerming van ons lede in die werkplek voor sowel as ná werkplekbeserings is van uiterste belang.

Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.

Bystand en advies met beroepsgesondheidsprobleme by die werkplek

Die Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid se doel is om die regte en belange van Solidariteit-lede in die strewe na 'n veilige werkplek te beskerm. Hierdie doelwit is een van die belangrikste skakels in Solidariteit se waardeketting wat daarop gemik is om omvattende beskerming aan lede te bied.

Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.

Bystand en advies met beroepsgesondheid ondersoeke

Solidariteit bied bystand en advies rakende ondersoeke voortspruitend uit beroepsbeserings en -siektes.

Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes (No. 130 van 1993) maak voorsiening vir die toekenning van vergoeding ten opsigte van arbeidsongeskiktheid wat veroorsaak word deur beroepsbeserings en -siektes, of sterftes wat die gevolg van sodanige beserings of siektes is. Daarby maak die wet voorsiening vir aangeleenthede wat met beroepsbeserings, -siektes en -sterftes verband hou.

Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.

Permanente mediese ongeskiktheids bystand

’n Eenmalige bedrag is vir permanente mediese ongeskiktheidsbystand in die algehele arbeids-mark betaalbaar aan lede met 12 maande ononderbroke lidmaatskap by Solidariteit. Alle eise moet binne ses maande vanaf die datum waarop permanente mediese ongeskiktheid vasgestel is, ingedien word. Vir die uitbetalings-bedrag, skakel 0861 25 24 23 of jou naaste dienskantoor.

Erkenning van vorige lidmaatskap

Nuwe lede by kollektiewe maatskappye wat kan bewys dat hulle onmiddellik voor aansluiting by Solidariteit lid van ’n ander vakbond was, is dadelik op voordele geregtig, met dien verstande dat waar so ’n lid by aanvaarding reeds in litigasie of geskil betrokke is, die voordele van lidmaatskap deur die Hoofraad na goeddunke beperk kan word.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Begrafnisbystand

Solidariteit-lede wat daarvoor kwalifiseer*, ontvang 'n omvattende begrafnisbystand wat ook sy of haar huweliksmaat/ genomineerde gade/lewensmaat en afhanklike kinders jonger as 21 jaar insluit. Alle eise moet binne ses maande ná die afsterwe van 'n lid/gade of afhanklike kind ingedien word.

*Persone wat met aansluiting 50 jaar en ouer is en wat nie by 'n kollektiewe maatskappy werksaam is nie, kwalifiseer nie vir hierdie bystand nie.

Kontak 0861 25 24 23 of jou naaste Solidariteit dienskantoor of diens@solidariteit.co.za

Vir meer inligting rakende die begrafnisbystand klik hier.

Weeklikse Nuusbrief

Soldeer is Solidariteit se weeklikse nuusbrief wat per e-pos aan lede gestuur word. Dit bevat nuus oor die jongste verwikkelinge by Solidariteit en in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark.

Kontak 0861 25 24 23

Testament

Solidariteit stel gratis vir lede 'n testament op. Die testament word ook gratis bewaar.

Kontak 0861 25 24 23 of 012 362 1552 of fineks@svslaw.co.za

Loopbaan

CV

Solidariteit-lede kan by die Solidariteit Wêreld gratis 'n CV opstel.

Besoek https://jouwerk.solidariteit.co.za/cv/

S-leer

Solidariteit se sentrum vir voortgesette leer om die werkende se loopbaandoelwitte te help bereik.

Besoek https://s-leer.co.za/

Werknet

WerkNet is 'n gratis Afrikaanse werk-soekportaal. Dit is 'n interaktiewe elektroniese platform waar werksoekers hulle CV's kan oplaai en vir poste soek, en waar werkgewers beskikbare poste kan adverteer en geskikte kandidate kan soek. Solidariteit Helpende Hand is nie 'n personeelplasings- en werwingagentskap nie en aanvaar nie verantwoordelikheid vir die keurings- en plasingsproses nie.

Kontak 012 644 4390 of besoek www.werknet.co.za

Werkskontrakte

Solidariteit bied aan sy lede regsadvies rakende enige werkskontrakte, ongeag waar die lid werksaam is.

Kontak 0861 25 24 23 of https://regsdienste.solidariteit.co.za/

Ontspanning

Vakansievoordeel

Alle volopbetaalde Solidariteit-lede kry 20%-afslag by ons uitgesoekte ontspanningsoord. Lede kan na Kokoriba in die Bosveld naby Brits, of na die Santana Strand-vakansieoord op Margate se hoofstrand gaan. Die voordeel geld nie oor Paasnaweek en vanaf 1 Desember – 10 Januarie nie.
Ledeafslag op besprekings by Santana-vakansieoord sal net tot en met 30 November 2021 geld. Hierdie vakansievoordeel gaan aan die einde van 2021 wegval.
Klik hier vir bepalings en voorwaardes geld.

Kontak 0861 25 24 23 of www.vakansievoordeel.co.za

Kraal-klub

Kraal Uitgewers, 'n boekuitgewer wat deel vorm van die Solidariteit Beweging, gee aan Solidariteit-lede gratis lidmaatskap tot die Kraal-klub. Kraal-klublede kry 10%-afslag op Kraal Uitgewers se publikasies.

Besoek www.kraaluitgewers.co.za

Afslag op uitgesoekte vertonings

Solidariteit-lede kry van tyd tot tyd afslag op uitgesoekte teatervertonings. Hierdie aanbiedinge word op sosiale media en in Soldeer aan lede gekommunikeer.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Registreer / Register

Maak toe / Close